KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropský parlament znovu odmítl krácení plateb v zemědělství

28/02/07

Zdroj: ÚZPI

Evropský parlament znovu odmítl návrh Evropské komise na dobrovolné odlišení přímých plateb v zemědělství, který europoslanci neschválili už loni v listopadu. Parlament opět vyzval Evropskou komisi, aby navrhovaná nová pravidla vzala zpět.

Komise navrhla, že by členské státy EU mohly zkrátit všechny přímé platby až o 20 %. Výjimkou mají být malí příjemci, kteří v přímých platbách obdrží méně než 5 000 eur ročně. Většina poslanců v tom vidí "renacionalizaci" Společné zemědělské politiky (SZP).

Pro doporučení zpravodaje Lutze GOEPELA (EPP-ED, DE), aby Parlament návrh Komise znovu odmítl, hlasovalo 572 poslanců, proti 65 a 16 se hlasování zdrželo. Rozhodnutí o dalším postupu je teď na Komisi a Radě EU, která Komisi k předložení návrhu vyzvala v prosinci 2005.

Hlavní námitky poslanců

Podle europoslanců vede návrh Komise vede k "renacionalizaci" či ke zřeknutí se SZP, popř. k jejímu návratu na úroveň jednotlivých členských států, a upouští od principu solidarity. EP navíc naléhá, aby o záležitosti jednal v rámci postupu spolurozhodování, a nebyl pouze konzultován.

Hlavní body návrhu Komise

Rada v prosinci 2005 schválila krácení prostředků na rozvoj venkova (zhruba 69 miliard eur namísto zhruba 88 miliard eur). Snížení má být částečně vyrovnáno dobrovolným odlišením plateb. Celkové výdaje Unie, včetně zemědělských výdajů, mají navíc podléhat tzv. posouzení ekonomické prospěšnosti.

Návrh Komise, který se částečně liší od rozhodnutí Rady, obsahuje tyto základní body:

* členské státy mohou v rámci dobrovolného odlišení zkrátit všechny přímé platby až o 20 % (Rada sem chtěla začlenit také tržní výdaje);

* odlišení se v žádném případě nevztahuje na okrajové podmínky, výjimkou jsou malí příjemci, kteří v přímých platbách obdrží méně než 5 000 eur;

* prostředky lze volně použít v rámci ustanovení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; je nutno respektovat pravidla pro minimální výdaje na jednotlivé osy (odlišně od Rady);

* spolufinancování nemusí být povinně nařízeno;

* členské státy musí do dvou měsíců stanovit sazbu snížení platnou po celou dobu, kdy je podpora poskytována.

Výhrady zpravodaje

Podle zpravodaje Parlament nemůže návrh schválit, neboť mj.:

* ohrožuje existenci mnoha podniků

* vede k narušení hospodářské soutěže a v jednotlivých členských státech povede k diskriminaci zemědělců v rozporu se smlouvou

* vede ke zřeknutí se SZP, popř. k jejímu návratu na úroveň jednotlivých členských států, a upouští od principu solidarity společné zemědělské politiky

* nerespektuje cíle Společenství stanovené pro venkovské oblasti

* návrh je nevyvážený a nekoherentní

* porušuje práva účasti EP.