KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Co tíží zemědělce v krajích

27/02/07

Zdroj: AK ČR

Na setkání zástupců regionálních agrárních komor a skupin členských společenstev v pražské centrále se v uplynulém týdnu jednalo o nejdůležitějších aktivitách zemědělců a některých problémech. Viceprezident agrární komory Pavel Novotný upozornil přítomné na připravované nařízení vlády k LFA a na stav v sazbách v jednotlivých oblastech.

Podle něj bychom měli zrušit hranici 1,8 VDJ pro platby na top-up, informoval tajemník agrární komory Jan Záhorka.

Dále se hovořilo o tom, že kvóty na mléko budou platit až do roku 2013, dosud ale není jasné, zda se účtuje daň z přidané hodnoty. Agrární komora se podle Záhorky také zasazuje o snížení administrativy ve vztahu k zákonu o krmivech, a to při jejich výrobě pro vlastní spotřebu v hospodářství. „Chceme, aby se nastavil jednodušší režim,“ uvedl tajemník. „Byli jsme také proti alibismu veterinářů, kteří u chovatelů vyžadovali, aby 24 hodin před prodejem jatečných zvířat deklarovali, že zvíře je zcela zdravotně v pořádku. Toto opatření se zúží jen na první dodávku a pak už ne,“ řekl.

Přítomní se také radili o situaci, do níž se dostávají producenti prasat. Cena za kilogram živé váhy klesla pod 25 Kč. Východisko je ve velké restrukturalizaci a ve vývozech , konstatovali.

Dalším důležitým bodem jednání bylo zpracování odpadů a zemědělských plodin v bioplynových stanicích. Ty mohou pomoci řešit nejen starosti týkající se odpadového hospodářství, ale mohou být výrazným zdrojem energie. Nejpodstatnější na celé záležitosti je, že se radikálně mění postavení zemědělce. Přestává být závislý na odběrateli svých zemědělských produktů a prodává elektrický proud za dlouhodobě stanovenou cenu. Předseda komoditní rady AK ČR pro bioenergii Jiří Zelenka bude jednat s poslanci v zemědělském výboru o možnosti podpor na tuto činnost z osy III. z EAFRD. „Je to stejně důležité jak pro zemědělce, tak pro obce, a bude jen záležet na určitém konsensu,“ řekl Záhorka.

Během jednání zástupců zemědělců z jednotlivých krajů zazněla i stížnost na špatnou kvalitu ušních známek Až ze 60 procent spadají při pohybu dobytka na pastvě. Známky se ztratí a nejde je reklamovat. Zemědělci žádají ministerstvo zemědělství, aby se vyjádřilo k výběrovému řízení, z něhož vzešel výrobce těchto nekvalitních známek a chtějí zjednat nápravu.

V neposlední řadě se hovořilo i o příspěvkové morálce, která je až na jedno sdružení přímo vzorná.