KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Více olejnin v EU pro výrobu energie

08/01/07

Zdroj: ÚZPI

Statistika ploch, hektarových výnosů a produkce základních olejnatých semen v EU-25 za roky 2005 a 2006. Prosazuje se trend růstu produkce olejnin pro výrobu energie. V tržním roce 2006/07 se celková produkce olejnatých semen v Evropské unii ve srovnání s předchozím rokem snížila o asi 2,8 % na 20,3 mil. t.

Současně však podle odhadu COPA-COGECA je produkce plodin určených pro výrobu energie vyšší než před rokem.

V zemích bývalé patnáctky EU produkce olejnin klesla asi o 5,3 % na 14,989 mil. t , zatímco v deseti nových členských se proti předchozímu roku zvýšila o 5 % na celkem 5,366 mil. t. Nejzřetelnějším trendem současného období je rozšiřování ploch plodin pro energetické využití, přičemž v tomto vývoji zaujímají klíčovou pozici olejniny. V roce 2006 byl zaznamenán přímo raketový vzestup produkce olejnatých semen pro energetické účely – v celé EU-25 se jejich produkce zvýšila proti předchozímu roku o 62 % na celkem 2,603 mil. t, přičemž se současně snížila produkce pro potravinářství. Osevní plocha olejnin určených pro výrobu energie se proti roku 2005 zvýšila o asi 74,5 %.

Plochy řepky v EU-25 pro sklizeň 2006 se proti předchozímu roku zvýšily o téměř 8 %, ale vzhledem k nižším hektarovým výnosům se produkce zvýšila jen nepatrně (asi o 0,4 %). Plochy slunečnice, která je druhou nejvýznamnější evropskou olejninou, byly naopak omezeny asi o 11 %. Přes určitý růst hektarových výnosů byla produkce slunečnicového semene o 7,9 % nižší než v předchozím roce a dosáhla jen 3,839 mil. t. Sója se v EU-25 pěstuje na poměrně malé ploše. V roce 2006 byla plocha sóji 10,9 % nižší než v předchozím roce a produkce sójových bobů se při určitém růstu hektarových výnosů snížila o 8 %

Plochy, výnosy a produkce olejnatých semen v EU-25

Agra Europe, 2006, č.2238, s. M/1-2