KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlášení Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

29/01/07

Zdroj: AK ČR

Vážení chovatelé,

od počátku letošního roku se v některých krajích objevili požadavky, aby byla jatečná prasata při dodávce na jatka doprovázena, kromě standardního veterinárního osvědčení, ještě „prohlášením chovatele o zdravotní situaci v chovu“.

Z informací, které obdržel svaz po dotazu na státní veterinární správu, vyplývá, že tato situace nastala pravděpodobně nedorozuměním. V tomto okamžiku není takovéto prohlášení v žádném případě povinné a SVS již učinila patřičné kroky, aby nebylo od chovatelů vyžadováno.

Obdobná prohlášení budou, podle nařízení EU č. 853/2004, povinná od 1.1.2008. Do té doby však proběhnou jednání se SVS, která budou mít za cíl snížit administrativní náročnost opatření a přizpůsobit systém praktickému životu.

O veškerých změnách v této problematice budete ze strany SCHP včas informováni.

S pozdravem

Ing. Čestmír Pražák, CSc. v.r.
ředitel SCHP