KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odevzdání cestovních příkazů   

18/01/07

Zdroj: VD

Můžeme proplatit cestovní příkazy, které byly odevzdány až po lhůtě stanovené ve vnitřním předpise?

Dotaz:
Jak nejlépe postupovat v případě, že členové představenstva odevzdali až nyní k vyúčtování cestovní příkazy za období od počátku roku? Ve vnitřním předpise máme termín na vyúčtování pracovní cesty do deseti dnů. Můžeme to proplatit? Musí mít člen představenstva podepsán cestovní příkaz jako povolení k cestě?

Odpověď:

Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů se příjmy členů statutárních orgánů považují za příjmy ze závislé činnosti. To také znamená, že na uvedené osoby se pohlíží jako na každého jiného zaměstnance společnosti, a tedy se na něho vztahují také veškeré (i vnitřní) předpisy týkající se cestovních náhrad zaměstnanců. Pokud jde o rok 2006, pak desetidenní lhůta uvedená v ZCN byla lhůtou pořádkovou a její nedodržení neznamenalo zánik nároku na cestovní náhrady (obdobně je tomu podle zákoníku práce v roce 2007). Nezbytné je však zabezpečit, aby o cestovních náhradách bylo účtováno ve správném účetním období. Pokud jde o cestovní náhrady členů statutárních orgánů, je nutno připomenout znění pokynu ministerstva financí D-300, podle kterého nelze za pracovní cesty uvedených osob považovat cesty do sídla firmy a tedy za takovéto cesty uvedeným osobám proplatit cestovní náhrady.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky