KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novoroční slovo prezidenta AK ČR

04/01/07

Zdroj: AK ČR

V Praze 2. ledna 2007
Č.j. 289/2006

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
zdravím Vás úvodem nového roku 2007 a přeji Vám pevné zdraví, pohodu a aby pro Vás byl tento rok úspěšný v osobním i pracovním životě.

Jsem si současně vědom, že nadcházející rok nebude pro nás zemědělce, lesníky, rybáře, zpracovatele a potravináře jednoduchý a lehký. Spíše naopak. Obávám se, že budou dozrávat plody špatné agrární politiky započaté po období ministra Fencla, který byl podle mne poslední, jenž dělal politiku pro nás.

 V minulém roce jsme byli v situaci, kdy mými partnery pro jednání byli postupně tři ministři zemědělství. Posledního šéfa resortu, ministryni Vicenovou, ovšem partnerem nazvat nemohu, protože s námi nekomunikovala, komunikaci jenom předstírala v médiích. Paní ministryně Vicenová učinila a připravila mnoho rozhodnutí, která jsou namířena proti zájmům českého zemědělství – pozastavení EAFRD,  obsazení monitorovacího výboru EAFRD, snaha zrušit cílené dotace TOP UP apod. Když píši o zájmech českého zemědělství, pak mám na mysli všechny mimo úzkou skupinu, lépe řečeno její představitele, která z 3,5 mil. ha hospodaří na necelých 200 tisících hektarech půdy a svoje zájmy vydávají za zájmy českého zemědělství.

 Ministerstvo zemědělství ztratilo díky personální politice revanše akceschopnost, je v rozkladu a chybí mu kvalifikovaní a zodpovědní pracovníci. Veškerá moc byla soustředěna do rukou poradců, zástupců oné minoritní skupiny, kteří připravovali rozhodnutí, za která samozřejmě nenesli žádnou zodpovědnost.

 Na názory Agrární komory prezentované při jednáních s paní ministryní, jakožto na naše písemné materiály nebyl brán zřetel, osobnímu jednání, kde bychom si vše vyříkali mezi čtyřma očima se paní ministryně vždy vyhnula. Vše co se nám podařilo, například zvýšení rozpočtu v oblasti TOP UP a národních dotací, bylo proti její vůli a s pomocí poslanců.

 Současný stav pokládám za dál neudržitelný a netrpělivě čekám, kdo bude jmenován ministrem zemědělství. Po jmenování nového ministra okamžitě seznámím s naším hodnocením současného stavu a s našimi návrhy a požadavky.

 Chci věřit, že se po delší době  dočkáme v čele resortu osobnosti, o kterou se budeme moci opřít, se kterou budeme moci jednat o nápravě současného stavu. Pokud to tak bude, bude dobře. Pokud ne, pak musíme razantně změnit metody své práce.

 Chci Vás všechny na úvod roku na vážnost situace a z toho pramenící možný vývoj upozornit a požádat Vás, abyste byli připraveni. Chci Vás rovněž požádat, abyste byli připraveni odvést co nejlepší práci, přinést svůj podíl ve prospěch celé Agrární komory. Jsem přesvědčen, že jedině tak jsme schopni obhájit svoje zájmy.

 Jsem přesvědčen, že na to máme. V minulém roce úřad Agrární komory personálně významně posílil. Posílila celá Agrární komora – zmizely třenice mezi komorou a některými svazy, důležité věci řešíme společně a ve shodě. Máme všechny předpoklady, abychom se svých náročných úkolů zhostili se ctí. Je to naše společná povinnost, vůči sobě samým, ale hlavně vůči našim členům.

 K tomu všemu Vám ještě jednou přeji především pevné zdraví a lepší poměry v českém zemědělství.

Ing. Jan Veleba

P.S.: podrobnější hodnocení českého zemědělství najdete v prvním čísle Agrospoje 2007