KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z jednání vedení AK ČR s náměstkem ministryně zemědělství Ing. Stanislavem Kozákem 4.1.07

11/01/07

Zdroj: AK ČR

  Za AK ČR se zúčastnili viceprezident Pavel Novotný, předseda DR Ing. František Zobal, tajemník Ing. Jan Záhorka, ředitel úřadu Ing. Martin Fantyš, asistent prezidenta Ing. Tomáš Petana.

1. Viceprezident Pavel Novotný informoval, že:

– AK ČR připravuje východiska ze situace, kdy se neustále snižuje rozměr zemědělství,
– AK ČR trvá na nominování 7 zástupců AK ČR do Monitorovacího výboru OP Rozvoj venkova na období 2007-2013 místo ministerstvem nabízených 3,
– k plnění závěrů Mlékařského fóra navrhuje AK ČR podporu jen skutečným odbytovým organizacím zemědělců v závislosti na objemu zobchodované produkce a připravuje přesvědčovací kampaň k zapojení dalších zemědělců,
– AK ČR se vyjádří k platbám za snížení nákupních cen cukrovky po hlasování představenstva per rolam.

2. Náměstek ministryně zemědělství Ing. Stanislav Kozák informoval o:

– projednávání zmírnění požadavků na výrobce krmných směsí bez premixů, ale s přísadami pro vlastní spotřebu,
– účasti na připravovaném jednání senátního výboru 17.1.2007 o memorandu k uzavření 3 cukrovarů,
– umístění žádostí na přidělení mléčné kvóty z rezervy na internetu.

3. Zástupci AK ČR předali upozornění na požadavky veterinářů ohledně prohlášení chovatele o zdravotním stavu zvířat 24 hodin před dodávkou na jatky. Pan náměstek přislíbil záležitost přešetřit.

4. Zástupci AK ČR zdůraznili, že komora trvá na odstranění kritérií 1,8 VDJ na ha krmných plodin.

5. Pan náměstek byl požádán o zveřejnění soupisu osevních ploch ozimů.

                
                                                               Zpracoval: Ing. Jan Záhorka
                                                                                tajemník AK ČR