KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k důchodovému a  nemocenskému pojištění

18/01/07

Zdroj: ČSSZ

Jaká je výše vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění? Jak se změnila výše redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek? Všechny důležité údaje najdete v přehledných tabulkách.

Částky pro účely důchodového pojištění

Všeobecný vyměřovací základ

18 809 Kč

Přepočítávací koeficient

1,0707

„Průměrná mzda“
(všeobecný vyměřovací základ x přepočítávací koeficient)

20 139 Kč

Rozhodná částka (2,4 x „průměrná mzda“)

48 334 Kč

I. redukční hranice (tzv. neomezená částka)
II. redukční hranice

9 600 Kč
23 300 Kč

Částky pro účely nemocenského pojištění

I. redukční hranice
II. redukční hranice

550 Kč
790 Kč

Maximální denní vyměřovací základ

694 Kč

 

Pojistné osob samostatně výdělečně činných

hlavní činnost

vedlejší činnost

v období před podáním Přehledu za rok 2006

Měsíční vyměřovací základ (50 % z poloviny „průměrné mzdy“)

4709 Kč

1884 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,6 % vyměřovacího základu) minimálně

1 394 Kč

558 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (4,4 % z vyměřovacího základu) minimálně

208 Kč

83 Kč

v období po podání Přehledu za rok 2006

Měsíční vyměřovací základ (50 % z poloviny „průměrné mzdy“)

5 035 Kč

2 014 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,6 % vyměřovacího základu) minimálně

1 491 Kč

597 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (4,4 % z vyměřovacího základu) minimálně

222 Kč

89 Kč

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky