KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům Agrární komory ČR č. 3

16/01/07

Zdroj: AK ČR

V Praze 16. ledna 2007

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveřejňujeme avizovanou informaci z jednání vedení AK ČR s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, které proběhlo dne 15.1.07.

Jednání se zúčastnili: Jan Veleba – prezident AK ČR, Pavel Novotný – viceprezident AK ČR, Oldřich Reinbergr – viceprezident AK ČR a František Zobal – předseda DR ČR.

Body jednání:

1. odblokování EAFRD
2. obsazení Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova
3. podpora programu biopaliv
4. velký propad v početních stavech skotu.

ad. 1.  odblokování EAFRD
Pan ministr byl seznámen s požadavkem drtivé většiny českých zemědělců, aby byl neprodleně nastartován program EAFRD v plném rozsahu, tedy včetně agroenvironmentálních opatření v letošním roce osy č. 2. Zjistili jsme, že pan ministr je informován bývalým náměstkem Tomášem Douchou o jakýchsi nových požadavcích Bruselu v této záležitosti. Dostali jsme příslib, že celá záležitost bude prověřena a že dostaneme informace o dalším postupu nového vedení MZe.

Dáváme na vědomí, že ČT 2 dnes 16.1. večer v pořadu Události, komentáře se problematice EAFRD bude věnovat. Na toto téma je orientovaná reportáž, ve které Agrární komora ČR shrnula, že zablokování agro-envi opatření by v letošním roce způsobilo zemědělcům ztráty, ve výši cca 600-650 mil. Kč. Cílem vystoupení Agrární komory ČR ve večerní reportáži je snaha o přehodnocení dosud platného rozhodnutí, ministerstvem zablokovaných programů agro-envi, v souladu s jednáním u pana ministra.

Ad. 2. obsazení Monitorovacího výboru PRV
Z 27 členného Monitorovacího výboru PRV určila bývalá ministryně Vicenová pro zástupce zemědělců pouhých 7 míst, z toho pro Agrární komoru 3 místa. S tímto jsme zásadně nesouhlasili a požadujeme pro Agrární komoru 7 míst. Pan ministr Gandalovič přislíbil, že se bude problémem zabývat a požádal o naše písemné návrhy. Je pravděpodobné, že přidělený počet míst se pro nás zvýší, Monitorovací výbor začne pracovat, spolu s ním i pracovní skupiny a konečně se rozběhne proces plné podpory administrace konkrétních programů EAFRD.

Ad. 3. podpora programu biopaliv
Obě strany si vysvětlily názory na tento zásadní nový směr zemědělství. Bylo dohodnuto, že pan ministr uspořádá k této problematice odborný seminář, na kterém dostaneme prostor a zahájíme dialog směřující k řešení startu tohoto programu, ve kterém česká republika zaostává za významnou částí zemí EU.

 Jednání proběhlo v konstruktivním ovzduší a lze se domnívat, že v osobě pana ministra Gandaloviče se vrátí do našich vztahů korektnost a komunikace.

   
Ing. Jan Veleba v.r.
prezident AK