KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ČR nebude muset vracet EU žádné peníze z evropských fondů

09/01/07

Zdroj: Ministerstvo financí

Česká republika nebude muset vrátit Evropské unii žádné peníze z evropských fondů, které musely být využity do konce roku 2006. Ministerstvo financí odeslalo Evropské komisi dne 28. prosince 2006 poslední žádost o zaslání prostředků strukturálních fondů, čímž byl překročen objem prostředků, které bylo nutné v roce 2006 vyčerpat.

Tímto Česká republika u všech programů splnila tzv. pravidlo N+2, což znamená, že vyčerpala všechny prostředky, které jí byly přiděleny pro rok 2004 a nedojde, navzdory skeptickým  předpovědím z počátku roku 2006, k žádnému snížení objemu alokovaných prostředků pro Českou republiku.

Podle tohoto pravidla (N+2) je nutno do konce druhého roku po roce, ve kterém Evropská komise přijala závazek spolufinancovat příslušný operační program, zaslat žádosti o převod prostředků. V opačném případě Evropská komise tu část svého závazku na daný program, která není takto zajištěna, ruší.

Po přičtení zálohových plateb (které se v tomto roce započítávají do čerpání alokace roku 2004) se České republice celkově podařilo získat více než 655 miliónů Eur, což činí 160 % alokace roku 2004. Všechny programy již tedy čerpají alokaci roku 2005, a to v celkové výši přesahující 244 miliónů Eur. 

ČR má všechny předpoklady, aby bez problémů získala všechny prostředky strukturálních fondů, neboť prvotní obtíže s náběhem čerpání byly překonány a řídicí orgány se poučily ze svých chyb. V současné době je optimalizováno nastavení implementačních systémů i finančních toků tak, aby ČR byla schopna i v budoucím období prostředky strukturálních fondů čerpat v plné výši a plně v souladu s legislativou ČR i legislativou Evropských společenství.