KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poslanecká sněmovna schválila navýšení TOP UP o 1,9 mld.

14/12/06

Zdroj: AK ČR

     Dne 13. prosince 2006 plenární zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválilo navýšení rozpočtu Ministerstva zemědělství o 1,9 mld. Kč na dorovnání přímých plateb (TOP UP) pro rok 2007 na maximální možnou úroveň 30% plateb zemí ve starých členských zemích EU vyjednanou v Kodani. Tím v příštím roce dosáhneme na úroveň 70% přímých plateb starých členských zemí.

 

     Předtím tento návrh dne 1.11.2006 jednomyslně schválil Zemědělský výbor PSP. Ministerstvo zemědělství, které předkládalo návrh svého rozpočtu vyčíslilo celkovou sumu TOP UP o 1 mld. méně a tak mylně informovalo poslance ZV. V průběhu rozpravy se toto ponížení vysvětlilo (zástupci MZe se hájili tím, že šlo o minimální variantu) Poslanci ZV celkové navýšení schválili.

 

     Dne 29. 11. pozměňovací návrh navýšení TOP UP o 1,9 mld. Kč schválil i Rozpočtový výbor s tím, že ho doporučí ke schválení celé sněmovně. Rozpočtový výbor tento návrh schválil velice těsně 11 – 10 a výsledek vzbuzoval podezření, že hlasování na plénu nebude jednoduché.

 

     Domnívám se, že tento výsledek se nám podařilo prosadit díky práci celé Agrární komory a chtěl bych Vám všem touto cestou poděkovat za práci s jednotlivými poslanci v terénu a zástupcům z jednotlivých krajů za účast na dnešním hlasování v plénu. Udělali jsme společně dobrou práci.

 

 

Jan Veleba

prezident AK ČR