KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministryně doporučuje rozdělit 80 procent z rezervy pro dodávky mléka

18/12/06

Zdroj: MZe ČR

Z volné národní rezervy pro dodávky mléka by se mezi jeho producenty, kteří požádají o zvýšení mléčné kvóty a splní nezbytné podmínky, mohlo rozdělit 80 procent. Ministryně zemědělství Milena Vicenová totiž doporučila Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, aby z rezervy ve výši 62 533,384 tuny rozdělil 50 tisíc tun mléka.

O navýšení své kvóty (individuálního referenčního množství mléka) mohou žádat producenti mléka, kteří tento výrobní limit naplní v období od letošního 1. dubna do 31. prosince na více než 75,5 procenta. Z rezervy bude možné uspokojit také nové producenty mléka, kteří požádají o přidělení nové mléčné kvóty.

Státní zemědělský intervenční fond je z nařízení vládypovinen do letošního 31. prosince zveřejnit část rezervy, kterou lze použít ke zvyšování přidělených a nových kvót. Zájemci se pak mohou hlásit nejpozději 30 dnů před 1. březnem 2007, ke kterému se rezerva rozdělí. Množství rozdělené k uvedenému datu zvýší producentům jejich individuální referenční množství mléka ještě pro tento kvótový rok, tzn. 2006/2007. Rezervu je možné rozdělovat jednou ročně, postup upravuje vládní nařízení č. 244/2004 Sb. Stanoví také způsob výpočtu koeficientu, podle kterého se krátí oprávněné nároky žadatelů o zvýšení individuálního referenčního množství mléka a nových producentů.

K 1. dubnu 2006, kdy začal tento kvótový rok, bylo u nás 2685 producentů mléka. Z toho jich 1570 během dubna až září naplnilo svou kvótu z více než 50 procent. Dosavadní vývoj nenaznačuje, že by se za tento kvótový rok překročila národní kvóta pro dodávky mléka, která byla zvýšena o tzv. restrukturalizační rezervu. Celková národní kvóta pro dodávky tak činí 2 734 719,873 tuny mléka.

Z nových producentů se jich o přidělení mléčné kvóty přihlásilo od října 2004 pouze 34, z toho na množství 1 484 777 kg pro dodávky a na 1 508 539 kg pro přímý prodej.

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso