KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace prezidenta Agrární komory ČR

01/12/06

Zdroj: AK ČR

Poděkování účastníkům demonstrace

Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem účastníkům demonstrace proti rozhodnutí společnosti Eastern Sugar ukončit v ČR provoz svých tří cukrovarů, kterou jsme provedli dne 22. listopadu 2006 před velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a Velké Británie.

Zvláště chci veřejně vyzvednout zajištění akce OAK Chrudim – předseda Jaroslav Kopista, ředitel Václav Kroutil a OAK Olomouc – předseda Drahomír Tobiáš, ředitel Josef Porč, kterým se podařilo vypravit celý autobus.

Chci sdělit, že jsem během celé akce měl pocit určitého zadostiučinění a hrdosti nad tím, jakým způsobem jste se chovali a jak důstojně a přesvědčivě akce proběhla. Tomu také odpovídaly reakce v médiích, které byly pro nás příznivé. Nejcennější však je veřejné mínění, které se postavilo jednoznačně na naši stranu. Jsem přesvědčen, že jsme udělali velký kus práce, který byl na nás a který za nás nikdo nemůže udělat.

Dále sděluji, že na 8. prosince 2006 svolávám schůzku expertů s cílem zvážit přímé kroky vůči společnosti Eastern Sugar. Jsem přesvědčen, že určité možnosti existují, protože rozhodnutí zmíněné společnosti je v rozporu s cíli reformy cukerného pořádku.

Schůze rozpočtového výboru PS PČR

 Dne 29. listopadu 2006 bude zasedat rozpočtový výbor PS PČR, který projedná návrh státního rozpočtu na rok 2007 včetně pozměňovacího návrhu zemědělského výboru na posílení plateb TOP UP o 1,9 mld. Kč. Zasedání je veřejné a v případě zájmu doporučuji účast. Zájemci informujte se u mého poradce Ing. Tomáše Petany – 724 572 939.

V Praze 27. listopadu 2006

Ing. Jan Veleba