KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství z Operačním programu

15/11/06

Zdroj: MZe ČR

Zpravodajství z Operačního programu

Ministryně zemědělství Milena Vicenová vyhlašuje dvanácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Toto poslední kolo se otevírá pro jediné opatření, a to 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing. K dispozici je 71,6 milionu korun.

Zájemci mohou v termínu od pondělí 27. listopadu 2006 do pátku 15. prosince 2006 (do 12 hodin) předkládat své žádosti na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

Pravidla pro žadatele jsouv elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v záložce Operační program RVMZ, rovněž na stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz v záložce Dotace a programy/Operační program zemědělství/Vše pro žadatele.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zařazeno v Aktuality