KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR – 7. 11. 2006

22/11/06

Zdroj: www.svscr.cz
 

Tiplíci jsou hmyzem, který saje krev a má na svědomí přenášení katarální horečky ovcí, zvané anglicky bluetongue. V ČR sice zatím toto onemocnění zjištěno nebylo, ale s pohledem na mapu Evropy a na směry šíření, je na místě být ve střehu.
 
Nyní s chladným podzimem již aktivity tiplíka (Culicoides imicola) pochopitelně „uhasínají“, ale na jaře je možné, že větry zejména ze severozápadu od našeho území, kam se postupně šíří, tento nepříjemný hmyz zanesou až k nám. Za normálních podmínek se populace tiplíků v nížinných a teplých oblastech drží v okruhu několika kilometrů. Ale poryvy větrů je mohou zanést až do vzdáleností kolem sta kilometrů.
 
Bluetongue postihuje především ovce, ale i skot, přičemž není příčinou hromadných úhynů. U ovcí se hovoří asi o více než třech procentech, u skotu asi o procento méně. Nicméně velké škody způsobují nižší přírůstky, sníženou produkci mléka, nemluvě o utrpení zvířat.
 
Příznaky onemocnění: horečka, otoky hlavy, očních víček a uší, a jsou patrné krváceniny a vředy na sliznicích. Jazyk může být oteklý, překrvený a ve zvláště silných případech cyanotický, tj. zamodralý odtud anglický název bluetongue – modrý jazyk. Otoky se mohou rozšířit i na ostatní části těla, zvláště do podpaží a slabin. Dochází též k degeneraci svalstva. U ovcí může dojít i k vypadávání vlny. Obvyklé jsou krváceniny do rohového pouzdra kopýtek, což je bolestivé a zvířata se kvůli bolesti odmítají pohybovat a uléhají.
 
Je dobré, aby naši chovatelé vzali na vědomí možné riziko a při jakémkoli podezřelém chování zvířat, či podezřelé změně jejich zdravotního stavu, kontaktovali svého soukromého veterinárního lékaře, popřípadě místně příslušnou veterinární správu. Byla-li by katarální horečka v některém chovu diagnostikována, pak má chovatel, popřípadě soukromý veterinární lékař, povinnost, jak ukládá veterinární zákon, toto ohlásit místně příslušné veterinární správě. Ta by přijala konkrétní mimořádná opatření a informovala by Státní veterinární správa ČR. Ta by pak musela o takovémto zjištění informovat ostatní členské země EU. Mimořádná veterinární opatření by především znamenala vymezení ochranných pásem, zákaz přesunu živých zvířat a zákazu obchodu se živými přežvýkavci. Nešlo by však o radikální likvidaci chovů.
 
V současné době byl zaznamenán výskyt katarální horečky ovcí (bluetongue) v Holandsku, Belgii, Francii a Německu, a zdá se, že se dále šíří nížinami dále na východ. Proto je obezřetnost zcela na místě.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.