KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mléko – září 2006

23/11/06

Zdroj: MZe ČR

Mléko – září 2006

Podle výsledků statistického zjišťování  Mlék(MZe)6-12 bylo v měsíci září  v ČR nakoupeno  podniky mlékárenského průmyslu celkem 186106 tis. litrů mléka. Nákupy mléka od května postupně klesají, což nejlépe vyjadřuje přepočet na denní nákup mléka, který současně činí  6 203,5 tis. litrů mléka denně a to je ve srovnání s denním nákupem minulého měsíce o 168,9 tis. litrů méně.

V porovnání s loňským rokem je letošní  objem nakupovaného mléka zpracovatelskými podniky výrazně nižší, nyní bylo nakoupeno  o 373,4 tis. l méně  (tj. o 5,68%) než  v září roku 2005. Nákup mléka ze zahraničí do mlékárenských podniků se uskutečnil  v tomto měsíci  ve výši 2 061 tis. l mléka.

V tomto měsíci se zastavil dlouhodobý pokles průměrné ceny nakupovaného mléka. V září  bylo  „mléko celkem“  nakupováno za 7,61 Kč/l (srpen – 7,59 Kč/l) a z toho „mléko v I.tř.jakosti“ za 7,64 Kč/l (srpen – 7,62 Kč/l). Průměrná tučnost nakupovaného mléka se zvyšuje, tentokrát z 3,80 % v srpnu na 3,87% v září,   podobně obsah bílkovin z  3,31% na 3,38%. 

Objem zásob vybraných výrobků se dále snížil i v měsíci září. Jedná se zejména o sušené mléko, u  sušeného „mléka celkem“ zásoby klesly na současných  1 388,7 t  (tj. o 12,36% méně než v srpnu), z toho  zásoba sušeného „mléka odtučněného“  na   812,6 t ( tj. o 8,41 % méně). Sledovány jsou dále zásoby másla, i tady je stav nižší  a sice  1 166,9 t (tj. o 9,27 % méně), podobně u sýrů přírodních se zásoby v podnicích snížily a to na   4 039,2 t (tj. o 5,64%).

Realizační ceny vybraných výrobků v měsíci září nedosahují u většiny z nich úrovně cen minulého měsíce. Zjištěné hodnoty u základních výrobků jsou následující: Mléko polotučné trvanlivé karton – cena 9,53 Kč/l (index 99,69),  mléko odtučněné trvanlivé karton – cena 9,28 Kč/l (index 99,36), máslo čerstvé 250g  – cena 75,04 Kč/kg (index 96,98),  tvaroh měkký – cena 40,40 Kč/kg (index 99,12), Eidamská cihla 30% – cena 80,89 Kč/kg (index 98,54), Eidamská cihla 45% – cena 86,43 Kč/kg (index 99,09) a máslo bloky – cena 66,93 Kč/kg (index 99,45).

V meziročním srovnání  cen za září 2006 a 2005 vychází ceny většiny výrobků letos nižší, příkladně  mléko polotučné trvanlivé karton (index 89,99), máslo čerstvé 250g (index 85,24), nebo tvaroh měkký  (index 96,47) atd. Viz tabulka.

Výkaz Mlék(MZe)6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných  mlékárenských   výrobků  je  šetřen   plošně   v  podnicích mlékárenského průmyslu. Zpracování a kontrolu zajišťuje odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky MZe ČR.

Výsledky šetření Mlék (MZe)6-12 "Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků"

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso