KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministři zemědělství EU se shodují na podpoře obnovitelných zdrojů

30/11/06

Zdroj: MZe ČR

Ministryně zemědělství Milena Vicenová se zúčastnila jednání Rady ministrů zemědělství Evropské unie, které dnes v Bruselu končí, a přináší dobré zprávy nejen pro zemědělce, ale pro veřejnost obecně.

Ministři z nových členských zemí EU totiž prosadili požadavek, který iniciovala i Česká republika, a sice finančně podpořit pěstování plodin pro energetické účely ve všech státech EU, bez ohledu na systém podpor, uplatňovaný v jednotlivých zemích.

Odlišný dotační systém byl dosud překážkou využívání peněz z EU na podporu pěstitelům energetických plodin. Ministři EU se shodli na tom, že do konce letošního roku schválí návrh Evropské komise a od 1. ledna 2007 začne platit novela nařízení Rady č. 1782/2003, jež přiznává finanční podporu ve výši 45 eur na hektar těm zemědělcům i z nových členských zemí, kteří budou pěstovat energetické plodiny a na jejich odbyt budou mít uzavřené smlouvy s odběrateli. Podpora se bude týkat pěstování například řepky olejné, cukrovky a různých energetických bylin.

V souvislosti s požadavky nových členských zemí chce Rada ministrů navíc schválit rozšíření plochy pro přiznání této podpory o 0,5 milionu hektarů až na dva miliony hektarů pro celou EU-25. Rozdělení této plochy mezi jednotlivé státy bude záležet na využívání podpory.

Zmíněné nařízení má také zavést možnost poskytnout 50procentní  podporu z národního rozpočtu na založení rychle rostoucích dřevin pro energetické účely.

Součástí uvedené novely je také prodloužení platnosti systému přímých plateb SAPS o dva roky až do roku 2010, což naši zemědělci jistě uvítají. S tím souvisí i zavedení požadavků křížové shody (cross compliance) šetrné zemědělské praxe pro nové členské státy. Jednotlivé členské země se liší v názoru na termín pro jejich zavedení do zemědělské praxe. O této otázce se bude nadále diskutovat.

Za Českou republiku tlumočila ministryně Milena Vicenová názor, že by se požadavky křížové shody a jejich následná kontrola měly zavést postupně, ne počínaje rokem 2009. „V té době ještě čeští zemědělci nebudou dostávat stejně vysoké přímé platby jako jejich kolegové z původní evropské patnáctky. Nutnost úplného splnění požadavků cross-compliance by naše zemědělce tudíž stavěla do nerovnoprávné pozice,“ prohlásila ministryně.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR