KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

K prodeji státní půdy

30/11/06

Zdroj: AK ČR

Agrární komora Bruntál chce širokou veřejnost informovat o vážné situaci v prodeji státní půdy. Domnívali jsme se, že po restituční tečce se situace v nákupu státní půdy zlepší ve prospěch současně hospodařících zemědělců. Situace se, ale ještě zhoršila.

Spekulanti, kteří často nemají nic společného se zemědělstvím, skoupili na restituční pohledávky v různých katastrech minimálně deset hektarů zemědělské půdy, což jim následně umožňuje zúčastnit se soutěží v dalších sousedících katastrálních územích.

Jistě lze namítnout, že tuto možnost mají i zemědělci. Ne tak docela. Jsou totiž zatíženi privatizovaným majetkem a splátkami. Proto jejich finanční zdroje jsou podstatně menší než spekulantů.

Spekulanti pronajímají půdu zemědělcům

Nastává tak situace, že při soutěžích tito spekulanti mohou a také nabízejí mnohonásobně vyšší ceny, až desetinásobné, což si zemědělci dovolit nemohou. Navíc je překupníkům zemědělské půdy umožněn i splátkový režim, který je vede k následným vysokým pronájmům zemědělské půdy právě hospodařícím zemědělcům. Tím víc jim pak chybí peníze na nákup státní půdy, aby si zabezpečili prioritní podmínku pro hospodaření, která jim v době privatizace státního majetku byla přislíbena. Je totiž zcela jasné, že bez půdy by zemědělci nemohli privatizační splátky hradit.

Pomohla by úprava zákona

Zemědělská veřejnost ve spolupráci s Agrární komorou Bruntál navrhuje úpravu zákona o prodeji státní půdy tak, aby bylo zamezeno spekulativním, a tím nerovnoprávným možnostem v prodeji státní půdy následující: Účastníkem v prodeji státní půdy by měl být ten, kdo prokazatelně zemědělsky hospodaří, to znamená, že má převážnou část svých příjmů ze zemědělské činnosti.

Měl by minimálně vlastnit deset hektarů a  podnikat v zemědělství. Stávajícím zemědělcům je třeba předkupní právo upravit tak, aby skutečně dosáhli na 70 % pronajaté půdy (bez omezení 500 ha). Nájemce – zemědělec – by tak  získal možnost obhospodařovat pozemky do výše 70 % ze státní půdy a zbývajících 30 % státní půdy by šlo do veřejné soutěže, které se může zúčastnit kdokoli. Pozemkový fond ČR by pak měl méně práce a nákladů spojených s prodejem státní půdy. Jinak je předpoklad, že nedojde k oživení venkova, v lepším případě jeho stagnaci, ale spíše k vylidňování. Je třeba si otevřeně přiznat, že život na mnohých vesnicích udržují právě hospodařící zemědělci, ale bez zemědělské půdy se jim to nepodaří.