KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dopis pro potencionální pěstitele

08/11/06

Zdroj: MZaLU v Brně

Vážená paní / Vážený pane,

jmenuji se Michaela Kašková a jsem studentkou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Zpracovávám diplomovou práci na téma „Monitoring pěstování a zpracování  léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“ pod vedením Ing. Blanky Kocourkové, CSc.

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o spolupráci. Jednalo by se o zaslání přiloženého dotazníku ve formě výkazu, průvodního dopisu a příloh pěstitelům speciálních plodin (léčivých, aromatických a kořeninových rostlin).

Získané informace budou sloužit jako podklad pro zpracování „Situační a výhledové zprávy LAKR“ vydávané Ministerstvem zemědělství ČR, odborem rostlinných komodit (17220).

Materiály byly odsouhlaseny Ministerstvem zemědělství ČR.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

                                    Michaela Kašková

 

 

 

Dopis pro potencionální pěstitele

V Brně 30.7.2006

 

Vážení pěstitelé,

jmenuji se Michaela Kašková a jsem studentkou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Zpracovávám diplomovou práci na téma „Monitoring pěstování a zpracování  léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“ pod vedením Ing. Blanky Kocourkové, CSc.

Obracím se na Vás touto cestou s prosbou o poskytnutí rámcových informací týkající se Vaší firmy vyplněním přiloženého dotazníku. Vámi poskytnuté informace budou také podkladem pro zpracování „Situační a výhledové zprávy LAKR“ vydávané Ministerstvem zemědělství ČR, odborem rostlinných komodit (17220), neboť rozsah sledovaných údajů uváděných Českým statistickým úřadem jsou nedostatečné.

Informace, které mi poskytnete, budou sloužit pouze ke zpracování mé diplomové práce a „Situační a výhledové zprávy LAKR“ a budou zveřejněny pouze v agregované podobě.

Budete-li mít zájem, ráda Vám zašlu výsledky své práce.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

                                    Michaela Kašková

 

Vyplněný dotazník prosím zašlete na adresu:

Ing. Blanka Kocourková, CSc.

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

AF MZLU v Brně

Zemědělská 1

613 00 Brno

 

Tel.: 545 133 131, 775 128836

blanka@mendelu.cz

 

DOTAZNÍK

VYSVĚTLIVKY K DOTAZNÍKU PĚSTITEL

Zařazeno v Aktuality