KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cosi se přece jen mění

10/11/06

Zdroj: AK ČR

Cosi se přece jen mění

Je tu opět podzim a s ním evergreen posledních let – státní rozpočet, tentokrát na rok 2007. Stejně jako v minulém roce nejsou v návrhu rozpočtu obsaženy přímé platby v plné možné výši, což pro příští rok představuje o 30 procent méně, než mají naši kolegové, chcete-li konkurenti, ze zemí staré patnáctky.

Nebyly v návrhu, který sestavovala ještě stará vláda, nejsou v návrhu nové vlády. Stejně jako v minulém roce vynakládáme mnoho práce, abychom dostali, co nám všichni slíbili. Ve svých volebních programech, ve vládním prohlášení.

Až potud je vše stejné jako vloni. Co je však nové, je skutečnost, že nyní nemáme na rozdíl od minulého roku pevnou vládu a tím pádem i dostatek času na jednání. Naší jedinou pevnou jistotou je proto parlament, respektive dojednání navýšení přímých plateb s poslanci v rámci schvalování zákona o státním rozpočtu 2007.

Druhou novinkou je příjemné zjištění, že poslanci napříč politickými stranami na naše argumenty a požadavky slyší. Nesetkali jsme se s jediným případem odmítnutí, bagatelizace našich argumentů. Nechci předbíhat, všechno ještě může dopadnout jinak, ale cosi se opravdu změnilo v náš prospěch. Je těžké při této příležitosti jmenovat jednotlivce, ale jméno jednoho poslance musím zmínit. Je jím Miroslav Kalousek. A tak, jak jsem veřejně poděkoval bývalému premiérovi Jiřímu Paroubkovi za zajištění plných přímých plateb na tento rok (jejich skutečné čerpání je ovšem jiná otázka), cítím potřebu v této chvíli poděkovat Jiřímu Kalouskovi. Za veřejnou podporu při prvním čtení zákona o státním rozpočtu, kdy deklaroval plné přímé platby na úrovni 70 % jako svoji prioritu. Nezůstává přitom jenom u deklarace, ale konkrétní prací prokazuje, že podpora zemědělců a venkova nejsou v jeho pojetí jenom prázdné fráze.

Závěrem bych rád vyslovil ještě jedno poděkování. Členům agrární komory v terénu. Všem, kteří splnili svoje úkoly a lobovali u poslanců. Udělali jste záslužnou profesionální práci, která podporuje dobré jméno agrární komory a dokládá, že nám nejde o populismus, z kterého jsme byli obviňováni, ale o věc a obhájení svých legitimních zájmů. Zájmů většiny českého zemědělství.

Ing. Jan Veleba
prezident Agrární komory