KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čísla o ekologickém zemědělství a biopotravinách v ČR

15/11/06

Zdroj: MZe ČR

Čísla o ekologickém zemědělství a biopotravinách v ČR

Ekologické zemědělství je po loňském poklesu opět na vzestupu. Výměra ekologicky obhospodařované zemědělské půdy vzrostla na 275 000 ha, což je oproti loňskému roku nárůst o 8 %. Počet ekofarem se zvýšil z loňským 829 na 912.

Ekologické zemědělství zaujímá cca 6,5 % zemědělské půdy, což je v rámci EU nadprůměrný podíl. V ekozemědělství převládají louky a pastviny, které zaujímají 226000 hektarů. Výměra orné půdy se proti loňsku vzrostla na 23 162 hektarů. Zbytek představují trvalé kultury (např. sady) a ostatní plochy.

Ekologické zemědělství je proti konvenčnímu zvýhodněno vyššími sazbami v jednotlivých podpůrných programech. Pro letošek se počítá s celkovou podporou kolem 300 milionů korun. Pro další roky budou dotace pro ekologické farmaření zahrnuty do Programu rozvoje venkova (EAFRD); ročně by měly průměrně činit zhruba půl miliardy korun.

Roste zájem o biopotraviny. Trh s nimi by měl v příštích pěti letech ročně stoupat o 25 až 30 %, v roce 2011 by Češi za biopotraviny mohli utratit až 1,3 miliardy korun. Loni to bylo 350 milionů korun, přičemž meziročně stoupá jejich konzumace o 30 %.

Biopotraviny prozatím představují méně než 1 % z celkové spotřeby potravin. Rostoucí poptávku ze značné části uspokojovaly zvýšené dovozy. Na konci roku 2005 byly na trhu 20000 biopotravin, z toho 1200 zahraničních. Nabídku z domácí produkce omezuje nedostatek zpracovatelských kapacit.

Biopotraviny jsou proti konvenčním potravinám v Česku dražší o 40 až 350 %, důvodem je náročnější způsob produkce a zpracování s velkým podílem ruční práce. Vyšší jsou i náklady na balení a distribuci malých šarží.

Kontrolou ekologického farmaření jsou nyní ministerstvem zemědělství pověřeny tři organizace: KEZ, ABCERT a Biokont CZ.

Zjednodušily i některé národní předpisy, např. zákon o ekologickém hospodaření byl zredukován o polovinu a současná prováděcí vyhláška má proti původním 15 stranám a 17 přílohám pouze 2 strany textu a 2 přílohy.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství