KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agrární komora chystá protest před německou ambasádou

15/11/06

Zdroj: AK ČR

Agrární komora chystá protest před německou ambasádou

K problematice cukrovky a jejího dalšího pěstování se dnes  7.11.06 sešla skupina zástupců AKČR ve Velkém Meziříčí.

O co jde :
Záměr cukrovarnické skupiny Eastern Sugar citelně postihne producenty a zpracovatele cukrové řepy v jedné z nejúrodnějších oblastí Evropy na Hané a částečně v Čechách. Zmíněná skupina zvažuje  kvůli omezení výroby cukru v EU uzavření svých pěti závodů ve střední Evropě včetně České republiky. Jen ve třech cukrovarech, které v Čechách a na Moravě vlastní, v Němčicích na Hané, Kojetíně a Hrochově Týnci, by tak přišlo o místo asi 400 lidí a dalších zhruba stejně tolik by přišlo o práci v navazujících odvětvích, která poskytují cukrovarům služby. Dohromady tyto tři cukrovary drží kvótu na výrobu zhruba 102.000 tun cukru a celková národní kvóta je 454.000 tun. „Přitom  o  tuto kvótu velmi stojíme a rádi bychom ji od  Eastern Sugar odkoupili,“ uvedl již dříve generální ředitel TTD Dobrovice Oldřich Reinbergr.Tento cukrovar vlastní jiná , anglická společnost Tate´Lyle a německá Süd Zucker. „Cukrovou řepu bychom zpracovali nejen na cukr, ale i pro novou kapacitu lihovaru na biolíh ,ale i na líh pro konzum,“ dodal Reinbergr. Vysvětlil, i strategii zahraničního vlastníka tří zmiňovaných cukrovarů.“Pokud by francouzští vlastníci cukerní kvótu těchto tří českých cukrovarů nabídli Bruselu, nemuseli by platit uvedení cukrovarů do klidu a jejich celkovou likvidaci. Stát navíc přijde o možnost pěstování cukrové řepy na více než 20 procentech současné její výměry. K tomu se státu výrazně zhorší obchodní bilance, protože začne dovážet ve velkém cukr,“ uvedl Reinbergr. Po 175 letech by se Česká republika stala dovozcem cukru z Rakouska, Německa a Polska, kde jsou nižší výnosy a horší kvalita s nižší cukernatostí.

Úměrně produkci cukru by poklesla i plocha cukrovky, která zaujímá asi 60.000 hektarů. "Znamenalo by to těžkou ránu pěstitelům," uvedl prezident Agrární komory Jan Veleba, která přednesla stížnost ve Štrasburgu, kde byla přítomna i zemědělská komisařka EU Marianne Fischer Boel.Ta na sdělení neragovala.AKČR v blízké době zvažuje protestní akce před německou ambasádou. Tímto svým jednáním chce AKČR zabezpečit  pozici v Bruselu pro ochranu ČR před dalším snížením cukrovky

Doposud bylo uděláno:
• Interpelace Boel ve Štrasburku
• Dopis Boel
• Seznámení prezidenta Klause
• Jednání s ministryní Vicenovou
• Jednání komoditní rady AK
• Doporučení všem pěstitelům
• Šetření o poskytování služeb

Návrh konkrétní akce:
• Shromáždění zástupců pěstitelů cukrovky před konkrétní ambasádou v Praze
• Předání písemného dokumentu velvyslanci – skupina
• Seznámení shromáždění se stanoviskem velvyslance

Vedení AKČR