KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tiskové prohlášení z jednání vedení KDU-ČSL s reprezentanty AK ČR

20/10/06

Zdroj: AK ČR

Tiskové prohlášení z jednání vedení KDU-ČSL s reprezentanty Agrární komory ČR

Dne 19. října 2006 se uskutečnilo jednání vedení KDU-ČSL s reprezentanty Agrární komory ČR. Účastníci jednání posoudili současný stav českého zemědělství, požadavky Agrární komory ČR z pohledu rozpočtu 2007 a shodli se na následujících závěrech:

1) Situace českých zemědělců se po vstupu do EU nevyvíjí podle některých dřívějších prognóz a je velmi složitá. Trvale klesá rozměr českého zemědělství a jeho produkce je nahrazována rostoucími dovozy potravin a surovin pro zpracovatelský průmysl. Hlavním důvodem tohoto trendu je výrazný rozdíl v podmínkách, které mají čeští zemědělci ve srovnání se svými kolegy v EU.

2) V reakci na tento stav je třeba zabezpečit, aby uvedený rozdíl v podmínkách hospodaření byl minimalizován. Konkrétně to znamená docílit v rozpočtu 2007 plné možné dofinancování přímých plateb ze státního rozpočtu na úroveň 70% EU 15.

3) Navýšení přímých plateb nesmí jít na úkor výše stávajících rozpočtových položek Ministerstva zemědělství. Bylo byl to nic neřešící "přendávání peněz z jedné kapsy do druhé".

 

Zástupci KDU-ČSL ujistili delegaci zemědělských svazů, že křesťanští demokraté budou prosazovat dorovnání přímých plateb ze státního rozpočtu na rok 2007 na maximální povolenou výši. KDU-ČSL chápe podporu cílů zemědělských svazů jako logický krok, který navazuje na její dlouhodobou prioritu – podporu našeho venkova.

 

Ing. Jan Kasal                                                              Ing. Jan Veleba

úřadující předseda KDU-ČSL                                         prezident Agrární komory ČR

 

Ing. Jiří Hanuš                                                              Ing. Miroslav Jirkovský

místopředseda Zemědělského výboru                             předseda Zemědělského svazu ČR

 

Ing. Jiří Blažek                                                             Pavel Novotný

člen zemědělské komise                                              viceprezident Agrární komory ČR