KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přímé platby 2006

25/10/06

Zdroj: AK ČR

Přímé platby 2006

Nedávno prezident ČR Václav Klaus poznamenal na adresu Ústavního soudu, že komunikace s touto ctihodnou institucí mu připadá jako dialog hluchých. Musím se přiznat, že mám podobný pocit, když mám hodnotit současnou komunikaci s vedením Ministerstva zemědělství.

Nemám potřebu komunikovat přes média, ale nelze ponechat bez povšimnutí informace typu: „ČSSD za svého vládnutí doposud nikdy při schvalování státního rozpočtu nevyčlenila dostatečné zdroje na maximální dorovnání přímých plateb, přesto zemědělci necítili potřebu protestovat.“Autorem tvrzení je tisková mluvčí ministryně zemědělství Táňa Králová, tisková zpráva MZe je z 16.10.2006.

Chci jasně sdělit, že jsme nevyjednávali celé měsíce s Paroubkovou vládou, abychom byli za hlupáky jenom proto, že někdo manipuluje s fakty. Konkrétní čísla a fakta k letošním přímým platbám jsou následující:

• doplňkové přímé platby TOP UP budou povýšeny o 0,5 mld. Kč formou půjčky z PGRLF. Vyjednáno v říjnu 2005, zatím nečerpáno.

• dále budou platby TOP UP povýšeny o 2 mld. Kč převodem ze státního rozpočtu. Vyjednáno v říjnu 2005, vykonáno převodem v listopadu 2005 do rozpočtové rezervy MZe, doposud z této rezervy plně neuvolněno.

• třetí částí posílení TOP UP je rozpočtové opatření převod 0,8 mld. Kč z veřejné pokladniční správy do rozpočtu MZe. Tato částka byla vyjednána a realizována koncem prvního čtvrtletí 2006.

Sečteno a podtrženo – pro tento rok Agrární komora vyjednala s minulou vládou přímé platby v plné výši 65 %. A ještě poznámka na závěr. I s těmi demonstracemi je to jinak. Netřeba mít nějak velkou paměť, abychom si vzpomněli, že jsme demonstrovali za Fencla i za Palase. Byl k tomu důvod a jsme nevládní, apolitická organizace. Pokud to někdo vidí jinak, je to jeho problém.

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR