KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace prezidenta AK ČR

12/10/06

Zdroj: AK ČR

Informace prezidenta Agrární komory ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mám potřebu v této obtížné době se s Vámi podělit touto cestou o aktuální informace, názory a postřehy. Předesílám, že současnou situaci pokládám za vážnou, domnívám se, že je dokonce nejvážnější od doby transformace českého zemědělství..

Jak jsme již psali v informaci krizového štábu, jedinou naší jistotou je státní rozpočet, jiná neexistuje. Není pevná vláda s mandátem celého volebního období, o níž bychom se mohli opřít. Není Společná zemědělská politika, která by přistupovala ke všem zemím stejně. Rozhodnutí cukrovarnické skupiny Eastern Sugar uzavřít své cukrovary v ČR, na Slovensku a v Maďarsku je názorným dokladem, na čí účet půjde reforma, v tomto případě cukerného pořádku.

 Není ale také úplná jednota mezi zemědělci. Včera byl zahájen na internetovém portálu Agroweb mediální útok na Agrární komoru. Jsme obviněni z populismu, jsme obviněni, že věci politizujeme, jsme obviněni, že připravujeme demonstrace proti současné vládě, zatímco předešlému premiérovi Jiřímu Paroubkovi jsem veřejně poděkoval. Dovolte, abych se k těmto záležitostem dopředu jasně a jednoznačně vyjádřil:

• Boj o přežití nepokládám za populismus, ale za nutný projev zodpovědnosti

• AK ČR je nepolitickou nevládní organizací a já jako prezident nejsem členem žádné politické strany, objektivně tedy nemůže jít o politizaci.
Apropó – co je politického na tom, že tvrdě prosazujeme přímé platby o 30% nižší, než je mají naši konkurenti v EU 15?

• Demonstraci proti současné vládě nepřipravujeme. Naopak, nabídl jsem opakovaně paní ministryni, že případná demonstrace bude na její podporu. Pokud tato nabídka nebude přijata a pokud jednání s politiky skončí krachem a demonstrace se uskuteční, pak to bude demonstrace za něco a ne proti někomu, jak by si někdo přál. Na rozdíl od minulosti, kdy jsme demonstrovali za ministra Fencla a Palase, tentokrát skutečně není proti komu.

• Bývalému  premiérovi Jiřímu Paroubkovi jsem veřejně poděkoval. Za dorovnání letošních přímých plateb na 65% (pokud ovšem bude současná vláda aktivovat 2 mld. Kč z rezervního fondu Mze, které tam na dofinancování letošních plateb v listopadu 2005 přesunula po našem tehdejším tlaku vláda minulá).  Pokud docílíme plného možného dorovnání na příští rok, to je 70%, poděkuji opět. V tomto případě Miroslavu Topolánkovi. Zatím to ale udělat nemohu, protože zatímní návrh vlády je na úrovni 58,29% a jeho realizace by znamenala snížení plateb na VDJ a TOP-UP až o 1.000 Kč na každou platbu.

Závěrem chci informovat, že v závěru tohoto týdne se rozběhnou jednání s politickou reprezentací. V pátek 13. října v podvečer bude jednání  s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, v neděli 15. října večer s premiérem a předsedou ODS Mirkem Topolánkem. Do 31. října, kdy vyhodnotíme docílený stav a stanovíme konečný postup, je dostatek času na jednání se zbývajícími stranami a příslušnými parlamentními výbory. Přeji si a začínám věřit, že problém státního rozpočtu můžeme vyřešit jednáním.

Jsem přesvědčen, že stanovený postup je správný a korektní. Je mně líto, ale těm, kteří mimo kritiky a vyhledávání, chcete-li „vyrábění“ politického protivníka nejsou schopni ničeho jiného, nemohu sloužit. Naštěstí těchto lidí ubývá a jsou ve velké menšině. Naopak přibývá těch, kteří přistupují k řešení problémů konstruktivně a jsou ochotni se za své zájmy vzít. Připomínám, že to jsou zájmy lidí, kteří obhospodařují půdu a chovají dobytek.

V Praze 12. října 2006