KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ceny obilovin a hořčice

05/09/06

Ceny obilovin a hořčice platné v 36. týdnu od 4.9.-10.9.2006

CENY OBILOVIN A HOŘČICE

platné v 36. týdnu od 4.9.-10.9.2006

 

 

Vyhlášené ceny ZZ v Teplicích, a.s.

 

pšenice potravinářská I.                   3.100,- Kč/1 t

 

pšenice potravinářská II.                  3.000,- Kč/1 t

 

pšenice potravinářská III.                 2.900,- Kč/1 t

 

pšenice krmná                                  2.600,- Kč/1 t

 

ječmen krmný                                  2.400,- Kč/1 t

 

tritikale                                            2.400,- Kč/1 t

 

oves                                                2.400,- Kč/1 t

 

hořčice                                            7.000,- Kč/1 t