KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

1. POLNÍ DEN – pěstování technického konopí

27/09/06

Zdroj: KIS ÚK

I N F O R M A C E     Z E M Ě D Ě L C Ů M

 

 

 

1. POLNÍ DEN – pěstování technického konopí

 

 

Dne 26.9.2006 se za účasti cca 70 zemědělců, výzkumných pracovníků, ÚZPI, odborných pracovníků, zástupců médií a dalších, konal

 

1. polní den – pěstování technického konopí

na farmě pana Ing. Jaroslava Haškovce v Křovicích na Zlonicku.

 

 

Pořadatelem byla Krajská agrární komora ústeckého kraje, Krajské informační středisko pro rozvoj venkova a zemědělství Ústeckého kraje a Konopářský svaz ČR.

 

Přivítání a seznámení s firmou pana Ing. Haškovce provedl sám majitel – pan Ing. Jaroslav Haškovec a jeho dcera Olga.

Řízením 1. polního dne – pěstování technického konopí byla pověřena pí. Ludmila Holadová – vedoucí KIS ÚK.

 

Podle programu na pozvánce prezentaci Konopářského svazu provedla paní Marie Široká – předsedkyně představenstva KONOPÁŘSKÉHO SVAZU ČR, rozdala odborné materiály a zorganizovala výstavku výrobků z konopí, o kterou byl velký zájem.

K výrobkům z konopí podala odborný výklad.

 

Ve druhém bodě programu provedla paní Ludmila Holadová – vedoucí KIS ÚK a předsedkyně představenstva OAK Most – Teplice prezentaci KIS ÚK, zhodnotila činnost za období od počátku roku 2006 a nastínila další akce, které provede KIS ÚK do konce roku 2006 – jedná se o semináře, workshopy, odborné přednášky a jednání.

Všechny akce budou zveřejňovány na webových stránkách KIS ÚK – www.kisuk.cz .

 

Odborné přednášky na pěstování a zpracování konopí přednesli pan Tomáš Beneš z Bukovic na Teplicku a pan Ing. Josef Benedikt z Rakovnicka.

Obě přednášky jsou přílohou této informace.

 

O přednášky byl velký zájem a přednášející zodpověděli v diskusi plno dotazů, týkajících se agrotechniky pěstování konopí, chemické ochrany, techniky sklizně, agrotechnických termínů, odbytu, optimálních vzdáleností od pěstitele ke zpracovateli, konkurence, marketingu, vývozu atd.

 

Závěr polního dne provedl pan Ing. Loudát František – předseda představenstva KAK ÚK.

 

Ve druhé části si účastníci prohlédli techniku vystavenou firmou NEW HOLLAND na dvoře majitele.

Poté se zájemci o pěstování konopí zúčastnili exkurze na konopné pole, které bylo těsně před sklizní.

Majitel pan Ing. Haškovec provedl odborný výklad k pěstování konopí přímo n