KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sedlák nedostane přislíbené peníze za pozemky

30/08/06

Zdroj: AGROWEB

Rodina Rajterů nedostane 260 milionů korun. Město Most totiž nepodpořilo rozhodnutí vlády ČR, které vyčlenilo potřebné prostředky na realizaci smíru. Zastupitelé města Mostu minulý čtvrtek na mimořádném jednání zastupitelstva, kde měli projednat smírné řešení sporu mezi rodinou Rajterů na jedné straně a společností Nemak, státem a městem Most na straně druhé, odmítli o návrhu na výkup pozemků jednat. Smírné řešení, na které vláda ČR svým usnesením již uvolnila 234 mil. Kč, tak rozhodnutím zastupitelů města Most troskotá.

Rodina Rajterů a Program GARDE–Globální odpovědnost Ekologického právního (GARDE-EPS) servisu byli na konci minulého roku osloveni s nabídkou na vykoupení části pozemků za cenu, která by umožnila, aby sedlácká rodina nebyla vázána na zemědělskou oblast, na níž město Most zřizuje průmyslovou zónu Joseph. Cílem jednání bylo odškodnit rodinu Rajterů za protiprávním postupem učiněný zásah do jejich práv. Podmínkou bylo, že rodina Rajterů a GARDE-EPS zastaví všechna soudní řízení. GARDE-EPS smírné řešení celého sporu podpořil. V případě, že by tak neučinil, jednání by nebyla vůbec zahájena a GARDE–EPS by ta! k zásadním způsobem zasáhl do osudu rodiny, která je realizací závodu Nemaku a průmyslové zóny Joseph nejvíce postižena.

Smírné řešení sporu již v květnu tohoto roku vláda ČR podpořila uvolněním 234 mil. Kč ve prospěch města Most. Město Most však následně začalo celý proces smírného řešení sporu prodlužovat. Nejprve si vynutilo opětovné rozhodnutí vlády ČR potvrzující, že skutečně tyto prostředky mohou být využity k výkupu pozemků rodiny Rajterů. Poté, co vláda ČR své rozhodnutí znovu potvrdila a text původního usnesení konkretizovala, na mimořádném jednání zastupitelstva svolaném za účelem rozhodnutí o smírném řešení sporu s rodinou Rajterů zastupitelé o celé věci nehlasovali a přesunuli hlasování až na konec září 2006, a to bez jakéhokoliv důvodu. "EPS projevil dobrou vůli a podpořil jednání rodiny Rajterů s městem Most tím, že pozastavil všechny právní kroky v kauze Nemak. Podle našeho názoru se však celá otázka stala politickým bojem mezi jednotlivými stranami na úrovni města Mostu. Nedůvěryhodné jednání zastupitelstva nás tak vede k přesvědčení, že neexistuje skutečná a vážná vůle na straně města Mostu dostát svým slibům, které dalo v průběhu jednání o smíru. Po dohodě s rodinou Rajterů obnovuje jak GARDE–EPS, tak rodina Rajterů soudní spory v kauze Nemak a průmyslové zóny Joseph." říká Pavel Franc, právník programu GARDE–Globální odpovědnost Ekologického právního servisu.

Zařazeno v Aktuality