KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 24386/2006-16000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 229 039 a pro podprogram 229 049

15/08/06

Pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 229 039 „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů“ v rámci programu 229 030 „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“ a pro podprogram 229 049 „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře kanalizací“ a v rámci programu „Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod“.

Zařazeno v Aktuality