KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Od září se zpřísní pravidla pro udělování značky Klasa

30/08/06

Zdroj: AGROWEB

Pravidla pro udělování národní značky kvality KLASA se od 1. září zpřísní. Cílem nových pravidel je podle Viléma Frčka z tiskového oddělení Státního zemědělského intervenčního fondu posílení kvality mezi tuzemskými výrobky se značkou KLASA. Základní pilíře pravidel se však nemění.

Nejvýznamnější změnou v nových pravidlech je podle Frčka požadavek nadstandardní kvalitativní charakteristiky, kterou budou muset výrobky minimálně v jednom znaku vykazovat. Do budoucna by tak díky této podmínce měla být značka KLASA udělována pouze těm potravinářským výrobkům, které jsou na kvalitativně vyšší úrovni ve srovnání s obdobnými, na trhu běžně dostupnými výrobky. „Zpřísněním pravidel pro udílení značky KLASA jsme chtěli reagovat na rostoucí požadavky při hodnocení kvality samotnými spotřebiteli,“ řekl na setkání s novináři na Zemi Živitelce ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Jan Höck.

Podle nových pravidel nebude rovněž možné udělovat značku KLASA výrobkům distribuovaným pod privátní značkou obchodních řetězců či pod značkou společného odbytu. Na druhou stranu je v pravidlech uděleno i několik výjimek ze stávajících zákazů. Doposud musely být veškeré výrobky nesoucí značku KLASA prodávány jako balené. Nyní je však udělena výjimka pekařským a cukrářským výrobkům, které nemusí mít spotřebitelské balení, avšak výrobce je povinen označit takové výrobky způsobem, který umožní jejich jednoznačné spojení s výrobcem, názvem výrobku a logem značky KLASA. Nová pravidla rovněž umožňují umístění loga KLASA na velkoobchodní balení potravin. „K tomuto kroku nás přiměl rostoucí význam gastronomického trhu,“ vysvětlil Jan Höck.

Další část pravidel se vztahuje k povinnostem výrobců, kteří o značku KLASA pro své výrobky žádají. K žádosti musí předkládat fotodokumentaci a obal (resp. etiketu) výrobku, laboratorní rozbory a samozřejmě některý z certifikátů dokládajících dodržování bezpečnostních standardů (certifikát ISO, HACCP, BRC nebo IFS). Pravidla také upravují, jak používat logo značky KLASA na obalech oceněných výrobků a rovněž na propagačních materiálech výrobců.

Základní pilíře pravidel pro udělování značky KLASA však zůstávají neměnné. Stále platí, že výrobek musí být zcela vyroben v České republice a musí splňovat stanovenou míru domácích surovin. Masné produkty nesmí obsahovat tzv. separáty. Stejné zůstává i období, na které je značka KLASA udělována, tedy tři roky, po jejichž uplynutí může být vlastnictví značky prodlouženo.