KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový fond s obavami

15/08/06

Zdroj: AGROWEB

Stihneme se připravit na nový evropský fond, ve který mají od příštího roku plynule přejít podpory z Horizontálního plánu rozvoje venkova a operačního programu? Povolební situace vyvolává u zemědělské veřejnosti stále větší obavy, že tomu tak nebude. Politici ze dvou největších stran ale tvrdí, že nic není ztraceno.

Ministr zemědělství Jan Mládek si předsevzal, že ještě za jeho působení vláda schválí dva základní programové dokumenty pro Evropský zemědělský fond rozvoje venkova (EAFRD) – národní strategii a plán rozvoje venkova. Ve druhém případě se mu to zatím nepodařilo.
„Bylo by ideální, vzhledem k ubývajícímu času a potřebě zapracovat program do finální životaschopné podoby pro každodenní použití, mít dokument již schválený,“ uvedl Mládek minulý týden pro náš týdeník. Řekl také, že schválení plánu rozvoje venkova na příštích sedm let hodlá ještě prosazovat v dosavadní vládě. „Poslední slovo k rozhodnutí, zda plán projednat, či nikoliv však leží mimo můj mandát,“ dodal.
Podle Mládka ministerstvo splnilo termín stanovený vládou, podle něhož mělo kompletní materiál obsahující konkrétní podpůrná opatření předat do konce července. Nyní tedy čeká na jeho zařazení na program vlády, aby schválenou verzi mohlo zaslat Bruselu k notifikaci. Minulý týden se však kabinet Jiřího Paroubka vůbec nesešel s vysvětlením, že k projednání nemá nic důležitého.
Programem rozvoje venkova by se podle poslance Jiřího Papeže z ODS měla zabývat až nová vláda. „Ministerstvo zemědělství na poslední chvíli přepracovalo některé priority, a to v rozporu s veřejnou diskusí, kterou jsme vedli v krajích. Pokud bude vládnout ODS, dají se čekat změny u jednotlivých opatření,“ řekl Papež. Přesto lze podle něho ještě vše do příštího roku stihnout, včetně schvalování příslušných vládních nařízení. ODS, jak dodal, by se zřejmě ještě pokusila zvrátit rozdělení peněz mezi jednotlivé osy, již schválené v národní strategii odevzdané do Bruselu.
Ministr Mládek připravený plán rozvoje venkova hájí. „Je vyvážený a vyhovuje jak potřebám produkčního zemědělství, tak ochraně a péči o krajinu, i venkovu jako celku. Je logické, že při tak rozdílných zájmech jednotlivých svazů a organizací se vždy najde někdo, komu se zdá přidělený krajíc příliš malý,“ uvedl.
České ministerstvo zemědělství už ztratilo náskok, který mělo před jinými resorty i členskými zeměmi unie v tvorbě strategických dokumentů pro EAFRD, tvrdí Tomáš Zídek z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, kde materiály pro MZe za účasti odborné veřejnosti vznikaly. „Brusel má šest měsíců na schválení dokumentů a právě v tom může být malér,“ míní. Vláda by podle Zídka měla o rozvojovém plánu urychleně rozhodnout, předložit jej Bruselu a současně pracovat na jeho vylepšení. „O všem se dá s komisí jednat, i o přerozdělení financí mezi osy, ale musí se počítat s tím, že to trvá zhruba rok,“ řekl Zídek. Především se pak obává toho, že povolební situace poznamená přípravu dalších strukturálních fondů. „Evropská komise bude chtít vidět naše strategie jako celek, aby se přesvědčila, že programy resortů jsou propojené a nikde se nepřekrývají,“ upozorňuje.
Zemědělský fond by měl navazovat třeba na operační program životní prostředí, který má některá opatření ke krajinotvorbě a vodnímu hospodářství. Fázi jeho přípravy popsala mluvčí ministerstva životního prostředí Karolína Šůlová: „Vláda už materiál jednou vzala na vědomí jako pracovní návrh pro Brusel, a to i s nevyřešenými rozpory. Znovu ho má projednávat v listopadu po připomínkách komise, proběhne ještě další meziresortní řízení.“
Na MZe se podle Jiřího Felčárka z odboru komunikace průběžně pracuje na prováděcích předpisech – návrzích vládních nařízení. „Jejich finální podobu lze samozřejmě vytvořit až z verze plánu rozvoje venkova schválené Bruselem,“ poznamenal.
Ministr Mládek v závěru minulého roku sliboval, že se zasadí o to, aby strategické dokumenty k EAFRD byly projednány v orgánech EU během letošního prvního pololetí. „Jinak hrozí, že se nestihneme připravit na včasné spuštění programu v roce 2007,“ prohlásil v prosinci. Podle harmonogramu, který mělo MZe před rokem, chtělo plán rozvoje venkova předložit vládě už do konce ledna a do konce května pak Bruselu. Také na jeho straně však nastal skluz při přípravě strategických a prováděcích předpisů k novému fondu.

Zařazeno v Aktuality