KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologičtí zemědělci převážně dodržují pravidla, již méně chybují

17/08/06

Zdroj: AGROWEB

Zjištěných prohřešků v ekologickém způsobu hospodaření ubývá. Zatímco v roce 2001, kdy začal platit zákon o ekologickém zemědělství, byly nedostatky zjištěny asi u třiceti procent ekofarmářů, vloni jen do deseti procent a letos to jich bude ještě méně, uvedl ředitel Kontroly ekologického zemědělství (KEZ) Milan Berka.

KEZ je povinna u každého klienta provést jednou ročně řádnou ohlášenou kontrolu a dále může dělat kontroly neohlášené. Vydává také certifikáty biokvality na produkty, u kterých o to hospodář projeví zájem. Takový výrobek pak může nést označení bio. Při porušení podmínek může kontrolní organizace certifikát odebrat. Nemůže udělit pokutu, ale má možnost dát podnět ministerstvu zemědělství pro zahájení správního řízení. Postihem pak může být pro farmáře krácení dotací, pro zpracovatele či distributory pak pokuty až ve statisících, například za neoprávněné použití značky bio.
Letos ke KEZ přibyly další dvě kontrolní autority – ABCERT a Biokont CZ. Ekofarmář, který kontrolu platí, si tak od letoška může vybrat. Podrobení se prověrce je pro něj podmínkou pro udělení dotací. Kontrolováni jsou i zpracovatelé a distributoři biopotravin.
KEZ byla založena jako obecně prospěšná společnost v roce 1999 Svazem producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, Nadačním fondem pro ekologické zemědělství FOA a Spolkem poradců ekologického zemědělství EPOS. ABCERT působí zejména v Německu a v ČR loni založil pobočku, která od letoška vykonává kontrolu. Kontrolní organizace musí mít od státu akreditaci.
V České republice je v ekologickém zemědělství obhospodařováno zhruba šest procent zemědělské půdy, což je nad průměrem Evropské unie. Loni činila výměra 255 000 hektarů. Poprvé po mnoha letech ale meziročně mírně klesla. Ekofarem bylo loni 829 proti 654 v roce 2001.
Zájem tuzemských spotřebitelů o biopotraviny roste. Zatímco v roce 2002 za ně utratili kolem 150 milionů korun, loni už to bylo 350 milionů. Přesto je podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin nízký a představuje méně než procenta.