KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Důsledky za porušování léčebního režimu – dnes a od příštího roku

10/08/06

Zdroj: Verlag Dashofer

Pokud ano, mohou jen doufat, že jejich zaměstnanci nebudou mezi těmi, kteří neradi dodržují léčebný režim.  Podle  zjištění ČSSZ, která během prvního pololetí provedla 131 700 kontrol a vydala 2 796 postihů za porušení léčebného režimu, porušuje 2,1 % kontrolovaných léčebný režim. V  důsledku toho jim bylo  sníženo nebo odebráno nemocenské.

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu,  například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři.  Pověření pracovníci se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané  jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pracovník dozoru zaznamená  datum a čas kontroly a svůj podpis.

 

Pokud pracovník dozoru nezastihne práceneschopného v místě pobytu uvedeném na „Potvrzení  pracovní neschopnosti“, nechá na místě oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné obsahuje  poučení o povinnosti navštívit nejpozději následující den ošetřujícího lékaře. U ošetřujícího lékaře si  přitom pracovník dozoru ověřuje léčebný režim práceneschopného.  Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o  víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický  lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel,  který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské současně vykonává jinou činnost.

A jak bude probíhat kontrola od 1. ledna 2007, kdy bude podle nové právní úpravy vyplácet náhradu mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnavatel?

Kontroly plnění povinností zaměstnance budou v praxi zaměstnavatelům působit značné problémy. Zákoník práce jim totiž neposkytuje (a pravděpodobně poskytnout ani nemůže) žádné nástroje jak kontrolu efektivně provést, a to zejména při kontrole v obydlí zaměstnance, které je na základě Listiny základních práv a svobod nedotknutelné. Zaměstnanec má pouze povinnost zaměstnavateli kontrolu umožnit.  Mimo větší města budou značným problémem i zvýšené náklady na dopravu kontrolující osoby.

Zařazeno v Aktuality