KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dokumentace postižených ploch obilovin a řepky

16/08/06

DŮLEŽITÉ !

Vzhledem ke ztrátám zemědělců způsobených nepříznivým vývojem počasí prezident Agrární komory ČR Ing. Jana Veleba intenzivně jedná s vládou a se zástupci Mze o požadavcích na kompenzaci ztrát zemědělců způsobených tímto nepříznivým vývojem počasí.

Proto doporučujeme, abyste si ve vlastním zájmu zajistili doporučenou dokumentaci dle informace AK ČR ze dne 15.8.2006.                               

Zajistit písemnou formu dokumentace poškozených ploch obilovin a řepky, které bude obsahovat všechny potřebné údaje:

         druh obiloviny, řepky

         hon (půdní blok nebo jeho část)

         datum poškození, popis, rozsah

         datum sklizně

         plánovaný ha výnos a plánovaný tržní výnos

         skutečný ha výnos a plánovaný tržní výnos

         skutečný ha výnos a skutečný tržní výnos

         případ. fotodokumentaci

Každý týden při hlášení dispečinku o sklizni na příslušnou OAK nahlaste případné škody, abychom mohli informovat AK ČR a příslušnou ZA –PÚ.

Sdělujte nám další aktuální informace, které pokládáte za důležité.

O průběhu jednání AK ČR o kompenzačních platbách s Mze a vládou Vás budeme  informovat.

V Mostě, dne 16.8.2006

Ludmila Holadová – vedoucí KIS ÚK

Zařazeno v Aktuality