KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cukr: Výroba bioetanolu snižuje tlak na trhu

15/08/06

Zdroj: KIS Pardubice

Pěstitelé cukrovky v EU hledí vstříc těžkým časům. Nové uspořádání trhu má za následek nižší hospodářské výsledky, které jsou vyrovnávacími platbami vyrovnávány pouze zčásti. Brusel kromě toho přitáhl brzdu kvót.

Pěstitelé cukrovky v EU hledí vstříc těžkým časům.Nové uspořádání trhu má za následek nižší hospodářské výsledky, které jsou vyrovnávacími platbami vyrovnávány pouze zčásti.Brusel kromě toho přitáhl brzdu kvót.Že je z tohoto pohledu těžké hledět do budoucnosti ještě optimistcky je pochopitelné.Ale: Existuje záblesk naděje.Experti vidí na mezinárodním trhu s cukrem v delším pohledu cenovou mezeru směrem nahoru.Protože převis nabídky by se měl zmenšit.Již v probíhající sezoně se rýsuje pokles globálních zásob o ca. 2 miliony t ve srovnání s rokem předcházejícím.
Produkce má činit149 milionů t,
■ a spotřeba je vyčíslena na dobrých 151 milionů t.
Tento vývoj, podle analytiků, bude pokračovat a případně i zesilovat.Příčinou toho je očekávaná potřeba alternativních nosičů energie – přitom by mělo zůstat.Skutečně: Stále více zemí větší měrou zvyšuje výrobu bioetanolu.Především v Jižní Americe se již destilují velká množství cukru na pohonné hmoty.Braziie, která se pokládá za tvrdého konkurenta na světovém trhu s cukrem a bietanolem, již zřejmě má problémy s pokrytím svojí vlastní potřeby bioetanolu, protože surovina "cukr" bude v dostatečném množství k dispozici opět až z nové sklizně.Jistě, že "brazilské" poměry nelze jednoduše přenášet na EU.Ale ani skeptici nemohou popírat, že světový trh s cukrem je vzhledem k boomu etanolu pod nižším tlakem.Kromě toho by mělo být jen ještě otázkou času, kdy se také v jiných regionech světa bude cukr využívat k získávání energie, v budoucnu snad také i u nás.

Zařazeno v Aktuality