KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sdělení k posuzování úhrad za vyšetření řidičů

11/07/06

Převzato: KIS Pardubický kraj

Sdělení k posuzování úhrad za vyšetření řidičů  
29.5.2006, Zdroj: Ministerstvo financí
Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku včetně úhrad za vyšetření řidičů podle nového § 87a zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.


Výdaje (náklady) na dopravně-psychologické vyšetření a vyšetření neurologické včetně EEG držitelů řidičských oprávnění podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb., které je povinen hradit řidič, jsou v případě úhrady zaměstnavatelem výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů zaměstnavatele podle § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Při posouzení těchto úhrad u zaměstnance se vychází z toho, že:


a.       náklady na pravidelné lékařské prohlídky u osob v pracovně právním vztahu podle § 87 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích hradí zaměstnavatel, a


b.       vyšetření řidičů podle § 87a zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou součástí těchto pravidelných lékařských prohlídek, což je zřejmé i z § 6 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.


Z uvedeného vyplývá, že úhrady zaměstnavatele za pravidelné lékařské prohlídky včetně úhrad za vyšetření řidičů podle § 87a zákona o provozu na pozemních komunikacích (jež jsou jejich nedílnou součástí), nejsou u zaměstnanců předmětem daně z příjmů podle § 6 odst. 7 písm. c) zákona o daních z příjmů, a to i tehdy jsou-li uhrazeny zaměstnavatelem prostřednictvím svých zaměstnanců (řidičů). Jedná se o částky, ze kterých zaměstnanci nemají osobní prospěch, a zaměstnavatel tímto způsobem hradí svým zaměstnancům prokázané výdaje.

Zařazeno v Aktuality