KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k TOP-UP 2006 ( chov přežvýkavců)

12/07/06

Zdroj: ČMSCH, a.s.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR jsou podmínky pro poskytnutí výplat národního dorovnání TOP-UP 2006 stejné jako v roce 2005. Platba bude poskytnuta na celkový počet VDJ stanovených podle počtu chovaných přežvýkavců. Stručně vybíráme jen hlavní body:


 


Platba na chov přežvýkavců se poskytuje podle počtu přežvýkavců  ke dni 31.7.2006 a je podle stavu databáze ke dni 11.8.2006. To znamená, že budou zpracována hlášení skotu, ovcí a koz došlá do 10.8.2006 


 


– Chovatel obdrží tištěnou sestavu v průběhu druhé poloviny měsíce srpna – z tohoto důvodu NEBUDE ČMSCH, a.s. zasílat pravidelné čtvrtletní sestavy v půli července


– Současně chovatel obdrží detailní podmínky pro poskytnutí platby


– Nejnižší počet pro poskytnutí platby jsou 2 VDJ


– Zaslané podklady musí chovatel doložit na ZA-PÚ do 30.9.2006

Zařazeno v Aktuality