KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Inflace v červnu spadla pod 3 procenta

17/07/06

Zdroj: Ekomail


Meziměsíční růst cenové hladiny způsobilo v plné míře zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které bylo důsledkem hlavně vyšších cen pekárenských výrobků a obilovin o 5,2 procenta. Růst cen potravin ovlivnilo i výrazné zvýšení cen brambor o 48,3 procenta, které bylo vyvoláno přechodem nabídky trhu ze starých na rané brambory.
Snižování cen pokračovalo v oddíle odívání a obuv a v oddíle zařízení a provoz domácnosti. Z alkoholických nápojů byly nižší ceny lahvového piva o 0,9 % a vína o 0,5 %. Po výrazném zvýšení cen pohonných hmot v předcházejících dvou měsících se v červnu jejich růst zastavil. Mírně klesly ceny nových automobilů.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 procenta a ceny služeb se nezměnily.Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu byl 2,8 procenta, což je o 0,3 procentního bodu méně než v květnu. Zpomalení cenového růstu nastalo zejména v oddíle pošty a telekomunikace (ze 17,2 % v květnu na 1,4 % v červnu), kde vysoký meziroční růst byl do letošního května důsledkem výrazného cenového zvýšení veřejných telekomunikačních služeb v loňském červnu.
Meziroční růst cen zpomalil i v dopravě, a to zejména vlivem vývoje cen pohonných hmot, které byly v červnu vyšší o 8,3 procenta (v květnu o 10,4 %). Naopak ceny potravin a nealkoholických nápojů, které šest měsíců meziročně klesaly, byly v červnu vyšší o 0,9 procenta. Důvodem bylo zvýšení cen pekárenských výrobků a obilovin o 7,4 procenta.
Na snižování cenové hladiny působil zejména pokles cen odívání a obuvi, bytového vybavení a zařízení domácnosti. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,5 procenta, ceny služeb o 3,2 procenta.Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 2,5 %, tj. o 0,1 procentního bodu více než v květnu 2006.
Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 25 členských zemí EU byl podle předběžných údajů v květnu 2,4 procenta, což je o 0,1 procentního bodu více než v dubnu. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku (o 7,1 %), nejméně v Polsku (o 1,5 %). Na Slovensku zrychlil cenový růst v květnu na 4,8 % (ze 4,4 % v dubnu). V Německu zpomalil cenový růst na 2,1 % (ze 2,3 % v dubnu).Podle předběžných výpočtů vzrostl v ČR meziměsíčně HICP v červnu o 0,1 %, meziročně zpomalil na 2,3 % (ze 2,8 % v květnu). Bleskový odhad meziročního růstu HICP pro eurozónu za červen 2006 je 2,5 %, jak uvedl Eurostat.

Zařazeno v Aktuality