KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekozemědělci kritizují novelu evropského zákona

04/07/06

Zdroj: AGROWEB

Novela evropského zákona o ekologickém zemědělství počítá s některými novinkami. Na biopotravinách by se například mělo objevit jednotné logo Evropské unie a zakázat privátní svazové značky osvědčujících produkci vyšších standardů. Dále návrh počítá s použitím GMO v biopotravinách a osivech až do výše 0,9 procenta. Proti těmto změnám vystupují evropští ekozemědělci. Vyplynulo to z jednání mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie 2006 v Lednici na Moravě.

Evropská komise při projednávání návrhů nebere v úvahu připomínky profesních svazů a kritika ekozemědělců pod stůl, postěžoval si na konferenci Thomas Dosch, předseda německého svazu ekozemědělců Bioland.
Evropský předpis je základním souhrnem pravidel závazným pro všechny státy. Současný návrh je nyní podrobován ostré kritice ze strany profesních svazů ekologických zemědělců i státních institucí, uvedla Kateřina Čapounová z PRO-BIO ligy, pobočky Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO
Hlavními organizátory Bioakademie jsou český Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, rakouský BIO Austria a slovenský EKOTREND. Pravidelnými účastníky bývají ministři zemědělství a životního prostředí zúčastněných zemí, univerzitní profesoři a zástupci ekologických sdružení.

Zařazeno v Aktuality