KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologičtí zemědělci nechtějí logo unie

11/07/06

Zdroj: AGROWEB

Evropští ekozemědělci nechtějí jednotné logo EU na biopotravinách, a jsou proti tomu, aby se tyto potraviny mohly vyrábět z geneticky modifikovaných organismů (GMO). Vyplynulo to z jednání mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie 2006, která proběhla na konci června v Lednici na Moravě.

Právě s těmito novinkami ale počítá novela evropského zákona o ekologickém zemědělství, kterou by měl na podzim schválit Evropský parlament. Evropský předpis je základním souhrnem pravidel závazným pro všechny státy.
„Stávající návrh je v současné době podrobován ostré kritice ze stran profesních svazů ekologických zemědělců i státních institucí,“ řekla k tomu Kateřina Čapounová z Pro-Bio ligy, pobočky Svazu ekologických zemědělců Pro-Bio. Kritikům se nelíbí především prosazování povinného loga EU pro označování biopotravin a zákaz privátních svazových značek osvědčujících produkci vyšších standardů, než má EU. Návrh dále počítá s použitím GMO v biopotravinách a osivech až do výše 0,9 procenta.
„Komise při projednávání návrhů nezohledňuje připomínky profesních svazů, naše kritika padá pod stůl,“ řekl na konferenci Thomas Dosch, předseda německého svazu ekozemědělců Bioland.