KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Brusel varuje ČR, že má nedostatky v ekologické legislativě

04/07/06

Zdroj: AGROWEB

Balík sankčních procedur, které Evropská komise dnes zveřejnila, se týkal i České republiky. Brusel vytknul ČR spolu s devíti dalšími státy nedostatky v naplňování evropských pravidel, jež přiznávají občanům práva při posuzování dopadů nové infrastruktury, průmyslu či těžby na životní prostředí. Zároveň poslala komise varování ČR a Slovensku za to, že nerespektují směrnice o ochraně ptáků a místa výskytu ohrožených druhů fauny a flóry.

Pracovník ministerstva životního prostředí Jan Dusík vedl, že ministerstvo zatím jedná o nedostatcích v naplňování směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí. Směrnice vyžaduje, aby členské státy vyhodnocovaly ekologické dopady u významných veřejných i soukromých investičních záměrů ještě před jejich schválením, a to za účasti veřejnosti. Poslední novelou směrnice občané získali právo vymáhat účast veřejnosti na vyhodnocování dopadů i soudně. Protože v české legislativě není vyhodnocování či posuzování správním rozhodnutím, nemohou se proti němu lidé odvolávat k soudu. Lze se ale odvolat kvůli návazným rozhodnutím, vysvětlil Dusík.
O těchto nedostatcích jedná ministerstvo s Bruselem od jara. Pokud se mu nepodaří vysvětlit, že česká právní úprava vyhovuje požadavkům mezinárodní úmluvy o informacích o životním prostředí, bude nutné, řekl Dusík, aby úřad změnil zákon.
Varování z Bruselu představuje zatím jen první stupeň v sankční proceduře za porušování unijních pravidel. Pokud české úřady neodpoví talk, že ji komise bude považovat dostatečnou, přistoupí k druhému písemnému varování. Poté může popřípaděnásledovat soudní žaloba a v krajním případě nerespektování verdiktu může procedura skončit až finanční pokutou.

Zařazeno v Aktuality