KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila vyšší podpory ekopěstitelům

29/06/06

Zdroj: AGROWEB

Vláda minulý týden schválila nařízení, podle kterého budou pěstitelé budou dostávat výrazně vyšší dotace na ekologické obhospodařování vinic, sadů a chmelnic. Stoupnou také podpory tzv. integrované produkce ovoce a révy vinné, kde musejí být postupy rovněž šetrné k životnímu prostředí, ale nároky nejsou tak přísné jako u ekologického farmaření. Informoval o tom ministr zemědělství Jan Mládek.

Dotace financuje zhruba ze čtyř pětin Evropská unie a z pětiny český stát. Podle MZe se v dosavadní praxi projevila nízká konkurenceschopnost pěstitelů hospodařících integrovaně či ekologicky proti těm, kteří trvalé porosty, tedy sady, vinice a chmelnice, obhospodařují běžným způsobem. Proto byl i nízký zájem o podpory, které se teď zvyšují. Podpora ekologického farmaření na vinicích, chmelnicích a v sadech se zvýší na dvojnásobných 24.470 korun na hektar. Integrované pěstování ovoce bude dotováno částkou 9857 korun proti současným 3940 korunám na hektar a pro stejný způsob obhospodařování vinic stoupne sazba na 11 642 korun na hektar z dosavadních 4655 korun. Mládek zdůraznil, že rozhodnutí vlády připlatit na integrovanou produkci je potvrzením výsledků jeho jednání s producenty vína na počátku roku, kdy požadovali pomoc státu.
Vláda také minulý týden schválila nařízení, které promítá některé prvky reformy cukerního pořádku do českého práva. Cukrovarům zůstane od července vlivem reformy unijního trhu s cukrem jen omezená možnost vývozu mimo EU, což bude znamenat snížení výroby cukru u nás.

Zařazeno v Aktuality