KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Platit více podle kvality

08/06/06

Zdroj: AGROWEB

Nákupní cena mléka by měla více vycházet z kvality, shodují se mlékaři se zemědělci. Zároveň se dohodli na tom, že změna v cenové konstrukci by neměla vést ke snížení průměrné ceny mléka.

„V Německu, Rakousku i jiných zemích se za mléko platí podle složek a měli bychom na tento způsob přejít také,“ uvedl Michal Němec, šéf Českomoravského svazu mlékárenského. Mlékaři chtějí, aby 80 nebo i 85 procent ceny představovalo ocenění složek, tedy bílkovin a tuku. Prakticky by se tak otočil dnešní poměr, kdy základ tvoří pevná cena. „Často se pak uvádí základní cena, přitom skutečná je jiná. Chceme, aby bylo jasné, kolik dostane producent za litr při konkrétních hodnotách bílkovin a tuku,“ vysvětlil Němec.
Z podnětu mlékárenského svazu se minulý týden uskutečnila schůzka se zástupci Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a odbytového družstva Mlecoop, jejímž tématem byla právě konstrukce ceny mléka.
Všichni se shodli na tom, že princip založený na oceňování složek mléka je přijatelný pro obě strany. Změna by také neměla mít vliv na průměrnou cenu v republice, ale měla by odpovídat situaci na trhu. Zpracovatelé a zemědělci se však rozcházejí v představách, odkdy na novou cenovou konstrukci přejít.
„Mlékaři by ji chtěli uplatňovat co nejdříve, třeba od druhé poloviny letošního roku,“ uvedl Němec. Viceprezident Agrární komory ČR Pavel Novotný předpokládá, že některé mlékárny začnou nový způsob uplatňovat od druhého pololetí, ale většina se přidá koncem letošního či začátkem příštího roku. Předseda Mlecoopu Pavel Sáňka by přechod nejraději odložil na dobu, kdy ceny mléka půjdou nahoru.
„Současný návrh není připravený k realizaci. Je o něm třeba dále jednat. Doba je napjatá a máme obavy, že změna v tvorbě ceny by mohla vést k jejímu poklesu,“ řekl předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirovský. Za nesmyslné považuje propagovat nárůst tučnosti, když jsou problémy s uplatněním mléčného tuku. „V Německu letos přehodnotili ocenění složek a snížili vliv tuku. Ani u nás bychom jeho výši neměli stimulovat,“ domnívá se.
Podle Němce se dá snížit cena tuku ve prospěch bílkovin. „S tukem jsou potíže, limit intervenčních nákupů pro letošní rok je již naplněný. Od 1. července se ještě dál poklesne intervenční cena másla,“ poznamenal.
Bude na jednotlivých obchodních partnerech, na jakém výpočtu ceny se dohodnou. Předseda mlékárenského svazu věří, že přechod na jiný princip oceňování nebude dělat zemědělcům problémy. „Ti, kteří začali dodávat mléko do Německa, přešli na nový systém ze dne na den,“ dodal.

Zařazeno v Aktuality