KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na pořadu jednání maso, obilí, biopaliva

29/06/06

Zdroj: AGROWEB

Dvě zásadní jednání absolvoval dnes Jan Veleba , prezident Agrární komory ČR. Ráno se zúčastnil jednání se zhruba 100 zemědělci (dodavateli jatečných zvířat do masokombinátů v Plané, Studené a Kosteleckých uzenin) v Kostelci. Skupina Agrofert pozvala své dodavatele, aby společně probrali dodavatelsko-odběratelské vztahy.Jan Veleba stanovil pět nejdůležitějších bodů spolupráce zemědělců s potravináři.

Podle něj je za prvé třeba vyvinout tlak na novou vládní garnituru a odbourat stálé handrkování o danou výši podpor(viz přístupové dohody)
Za druhé by se oba partneři, zemědělci a zpracovatelé měli bránit tlakům obchodních řetězců na stále se snižující cenu a dovozům levných zahraničních potravin s dumpingovými cenami.
Za třetí by oba partneři měli vyjednávat a stanovit si optimální podmínky na trhu.Takové,aby vyhovovaly oběma partnerům a nepoškodili spotřebitel.
Za čtvrté by se měl prosadit legislativně určitý rámec pro chování řetězců na českém trhu
Za páté je to společná propagace českých potravin na tuzemském trhu.
V odpoledních hodinách se v prostorách AKČR Jan Veleba sešel s Jiřím Malúšem,aby projednal otázky týkající se všeho co souvisí s cenami drůbežího masa, hovořili o přípravách na žně a o nutnosti co nejdřív řešit chybějící legislativní rámec pro výrobu biopaliv. Zítra Agrární komora svolává do Žďáru nad Sázavou Obilnářské fórum (začátek je od 9 hodin), kde ve 13 hodin proběhne tisková konference na dané téma. Fórum proběhne v Kulturním domě.

Zařazeno v Aktuality