KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Má zaměstnanec nárok na nesnížený plat, i když kvůli státním svátkům nepracuje?

01/06/06

Zdroj: Verlag Dashofer

aměstnanec je u nás zaměstnán na vedlejší pracovní poměr 10 hodin týdně a pracuje vždy jen v pondělí. Má nárok na proplacení svátku (velikonoční pondělí, 1.5. a 8.5.) u nás nebo u organizace kde je na hlavní pracovní poměr? Jedná se o zaměstnance, který je odměňován podle zákona o platu.


Podle § 69 ZP se každý pracovní poměr posuzuje samostatně. Tedy práva a povinnosti z nich vyplývající, včetně odměňování, je nutné posuzovat pouze ve vztahu ke konkrétnímu pracovnímu poměru. Skutečnost, že má zaměstnanec sjednán ještě jiný pracovní poměr na odměňování u Vaší společnosti ve vedlejším pracovním poměru, vliv vůbec nemá.Podle § 14 odst. 1 zák. .č. 143/1992 Sb., o platu, a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů se zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, plat nekrátí. 1. květen i 8. květen jsou podle zák. č. 245/2000 Sb., svátky, a proto zaměstnanci, kterému jste stanovili měsíční plat v rozsahu jím vykonávané práce a v tyto dny nepracoval, má stejný měsíční plat jako v jiných měsících, a to právě s odkazem na shora uváděné ustanovení § 14 odst. 1 zákona o platu. Na tom, že se plat nekrátí nemění nic ani ta skutečnost, že práci koná po dohodě pouze a v určitém rozsahu a pouze v určitých dnech. I na tohoto zaměstnance se vztahuje to, že nejde-li o nepřetržitý provoz, práci ve svátek nekoná. Nekoná ji však proto, že svátek připadl na jeho obvyklý den, a proto nemůže být ve savém platu krácen.

Zařazeno v Aktuality