KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kolik hektarů na biopaliva

29/06/06

Zdroj: AGROWEB

Ministerstvo zemědělství nepočítá, že by se letos na českém trhu s pohonnými hmotami uplatnil bioetanol. Metylesteru řepkového oleje by se podle předpokladu úřadu měla v tuzemsku prodat zhruba polovina množství, které je ochoten stát dotovat. Ve skutečnosti to spíš bude téměř desetkrát méně.

„Pro sektor zemědělství má nepotravinářské využití zemědělských produktů značný význam. Zavedení výroby biopaliv by pro zemědělské podniky znamenalo stabilní odbyt produkce, stabilizoval by se celý trh a zmírnily by se cenové výkyvy na trhu zemědělských komodit,“ uvádí ministerstvo zemědělství v komentáři k tabulce s vnitrostátními orientačními cíli výroby a uplatnění paliv na českém trhu, které nahlásilo letos na jaře Evropské komisi. MZe zároveň upozorňuje, že údaje o cílech, které Česká republika v červnu příštího roku nahlásí Bruselu ve zprávě za letošní rok, se přizpůsobí aktuálnímu vývoji u biopaliv.
Metylesteru řepkového oleje (MEŘO) by se podle předpokladu MZe mělo na našem trhu letos uplatnit 65 tisíc tun. Přitom stát je ochoten dotovat 125 tisíc tun MEŘO, které se prokazatelně prodá na tuzemském trhu.
Podle šéfa Sdružení pro výrobu bionafty Petra Jeviče plánovaný cíl pro rok 2006 určitě nesplníme. „Měsíčně se doma prodá kolem 500 tun, v dubnu to bylo 700 tun. Odbyt na domácím trhu je jen o trošku lepší než vloni,“ uvedl. Jak doplnil, s Čeprem začalo pilotní plošné přimíchávání metylesteru do motorové nafty.
Současné kapacity pro výrobu MEŘO v tuzemsku se podle Jeviče pohybují kolem 200 tisíc tun, přitom reálně je možné za rok vyrobit zhruba 150 tisíc tun. V minulém roce dosáhla výroba metylesteru téměř 120 tisíc tun. V tomto světle by tedy cíle stanovené MZe nebyly nereálné. Pro příští rok počítá s uplatněním 81 tisíc tun MEŘO, dále pak 125 tisíc tun, 127 tisíc a v roce 2010 již 173 tisíc tun. Avšak většina produkce se vyváží a s exportem je podle Jeviče nutné počítat i nadále. „Když se v příštím roce začne metylester přidávat do veškeré nafty, může to být nejprve třeba jedno či dvě procenta,“ považuje za schůdné. Ze zvažovaných variant pro plošné přimíchávání označil za nejvhodnější dotace výrobcům biopaliv. „Je to i nejlepší z hlediska zemědělců,“ zdůraznil.
Bioetanol by se podle očekávání MZe měl na českém trhu uplatnit od příštího roku, a to ve výši přes 631 tisíc hektolitrů. Pro další léta se předpokládá zvýšení zhruba na 974 tisíc, 1,32 milionu a v roce 2010 pak na 1,34 milionu hektolitrů. Letos koncem léta nebo na podzim má zahájit výrobu bioetanolu z obilí lihovar ve Vrdech a z cukrovky lihovar v Dobrovici. Jejich roční kapacita má být 600 tisíc a 800 tisíc hektolitrů. Podle šéfů obou investorských firem Otakara Moťky a Oldřicha Reinbergra v tuzemsku není nyní nikdo ochoten uzavřít kontrakt na odběr biolihu, když vláda stále nedala jasná pravidla pro biopaliva. „Pokud ho tady neprodáme, máme připravený vývoz do zahraničí,“ řekl Moťka.
Ministerstvo zemědělství vyčíslilo také pěstitelské plochy potřebné pro stanovenou výrobu biopaliv. „V letech 2007 až 2010 se předpokládá spotřeba 631 až 1,345 tisíc hektolitrů bioetanolu, což představuje produkci pšenice asi z 36 až 78 tisíc hektarů. Pro výrobu MEŘO 920 až 1966 tisíc hektolitrů je to plocha zhruba 88 až 189 tisíc hektarů,“ uvádí MZe. Poznamenává, že pro produkci biolihu bude možné využít rovněž cukrovku z výměry až 15 tisíc hektarů.


 

Zařazeno v Aktuality