KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Činnost Krajského informačního střediska Ústeckého kraje

15/06/06

Hodnocení k 30.6.2006

Dne 13.6.2006 se uskutečnilo společné jednání KIS ÚK, rady KIS ÚK a ředitelů škol a ostatních institucí zapojených v Krajském informačním středisku pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje.


 


Jednání se uskutečnilo ve firmě OVO-FRUKT, spol. s r.o., sídla KIS ÚK za účasti 26 osob.


 


Hlavním cílem byla problematika v dalším období spolupráce se školami a ostatními institucemi tak, aby byla zajištěna zpětná vazba.


 


Jednání zahájila a řídila paní Ludmila Holadová, vedoucí KIS ÚK, která zároveň provedla prezentaci KIS ÚK s hodnocením činnosti za rok 2005 od vzniku KIS a za I. pololetí 2006.


 


Prezentace i hodnocení činnosti KIS je uvedena v příloze.


 


V průběhu jednání vystoupil Ing. František Loudát CSc., předseda představenstva KAK ÚK a problémy financování KIS ÚK, jeho širokou působností a potřebností vzniku KIS pro zemědělskou veřejnost.


 


 


 


V diskusi vystoupili:


 


p. Filip (Agrounie Litoměřice)


  poukázal na snížení cen v zemědělství, prakticky u všech komodit, sankce za     přektročení kvóty mléka, další snižování ceny mléka, dotace prakticky nahrazují pouze snížení tržeb u zemědělců v důsledku poklesu cen


 


p. Ing. Marek (ředitel SOS v Kadani)


  veškeré informace využívají, přehledné jsou týdenní souhrnné informace – zpětná vazba


 


p. Ing. Beneš ( ředitel ZA-PÚ)


 vyzvedl činnost KIS ÚK, velmi dobrá spolupráce – jsou zveřejňovány všechny aktuální informace – je velmi potřebné pro zemědělce – jsou připomínány termíny a okruhy dotací.


 


 


 


p. Ing. Kunte (ředitel SZŠ Děčín – Libverda)


  existence školních statků – zrušení ŠS Měcholupy – problémy při praktické   výuce studentů.


Podána informace o vytvoření Centra odborného vzdělávání v Děčíně – Libverdě, které bude fungovat v Ústeckém kraji – garant je SZŠ Libverda – vytvořeno nové sdružení – zapojena SZŠ Libverda, KAK ÚK, OAK DC-ÚL.


Spolupráce s KIS ÚK je velmi dobrá.


 


Dále byly diskutovány další náměty na spolupráci s KIS ÚK – slavnost u pomníku Přemysla Oráče – 16.5.2006 – ve Stadicích v předstihu připravit, pojmout jako zemědělský den s výstavkami.


 


Dále byl přečten všem účastníkům podpůrný dopis prezidentu AK ČR p. Ing. Velebovi v jednání s novými představiteli vlády a předložení všech problémů současné a budoucí zemědělské výroby.


Všichni účastníci s textem dopisu souhlasili – bude odeslán jako otevřený dopis – všem OAK, KAK, RAK, KIS a společenstvům.


 


K problematice zemědělství svolává prezident AK ČR na 19.6.2006 v Havlíčkově Brodě mimořádný sněm AK ČR – všeobecné sněmovny i sněmovny společenstev.


Bylo dohodnuto připravit požadavky k řešení – za okresy Litoměřice – Louny (p. Ing. Hess, p. Filip), za ostatní (p. Ing. Loudát a pí. Holadová).


Promítnout také zemědělské školy – školní statky, LESY ČR a další.


 


Závěrem bylo konstatováno, že KIS ÚK, ustavené za podpory MZe ČR a Ústeckého kraje splnilo své poslání a činnost a aktivita týmu KIS ÚK je příkladná.


 


Hlavní činnost KIS ÚK a ostatních KIS v rámci ČR bude provedeno dne 20.6.2006 v Brně pod patronací Jihomoravského kraje.


 


Přílohy:


 


 
Příloha : Prezentace_KIS_-_13.6.2006.pdf [pdf ; 534617 bytů]


Příloha : Otevreny_dopis_-_Loudat.doc [doc ; 172544 bytů]


Příloha : Dilci_zprava_30.6.2006.doc [doc ; 221696 bytů]


V Mostě, dne 13.6.2006


 


  


Vydává: KIS ÚK


 

Zařazeno v Aktuality, Informace