KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zatím cíle a peníze

17/05/06

Zdroj: AGROWEB

V průměru zhruba 13,4 miliardy korun ročně bude moci po příštích sedm let čerpat české zemědělství a venkov z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jeho priority obsahuje národní strategický plán rozvoje venkova, který minulý týden schválila vláda. Podle některých politiků měl o tak zásadním dokumentu rozhodovat až nový kabinet.

Celkově by v letech 2007 až 2013 mělo jít podle národní strategie do zemědělství a na venkov 93 miliard korun. Z toho 73 miliard má poskytnout Evropská unie a zbytek národní rozpočet. Z celkového ročního přídělu dává schválený materiál 22,39 procenta finančních prostředků na posílení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství, přitom podle ministerstva zemědělství jsou zároveň cílem žádoucí strukturální změny. Druhé ose zaměřené na zlepšování životního prostředí a krajiny přiznává strategie 55,2 procenta finančních prostředků. Na osu III, která sleduje diverzifikaci hospodářství venkova a zlepšování kvality života v těchto oblastech, má jít 16,93 procenta peněz. Na Leader podporující vlastní iniciativu a podnikavost lidí na venkově půjde podle schváleného plánu pět procent financí z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).
Ministerstvo zemědělství, které strategický plán do vlády předložilo, ho považuje za vyvážený kompromis. Současně přiznává, že názory veřejnosti na důležitost jednotlivých priorit a rozdělení peněz mezi osy zůstávají poměrně roztříštěné.
Národní strategický plán musí podle MZe členské země unie předložit Evropské komisi nejpozději do 20. května. Z tohoto dokumentu, který stanoví hlavní cíle a rozdělení peněz mezi osy, vyjde program rozvoje venkova ČR. Ten už bude obsahovat konkrétní opatření i s příslušnými finančními částkami.
„Vládě za několik dní skončí mandát. Neměla by tedy už schvalovat tak zásadní materiál a zavazovat jím budoucí vládu, která může mít v některých oblastech jiné priority,“ shodují se Jiří Papež z ODS a Jan Grůza z KDU-ČSL. Oba jsou také přesvědčeni o tom, že nový kabinet se bude muset ke strategickému plánu vrátit.
„Evropská komise by pochopila, že když u nás budou začátkem června parlamentní volby, měla by tento dokument předložit až vláda, která z nich vzejde,“ je přesvědčen Papež. Není navíc spokojen s tím, kolik peněz pro EAFRD zajistil současný kabinet. „Je škoda, že třeba kompenzace za Naturu nepřešly pod resort životního prostředí. Venkovský a zemědělský sektor tak přichází o určité peníze, které by určitě potřeboval,“ dodal Papež.
Jak jsou peníze rozdělené mezi jednotlivé osy, je asi jediné možné řešení, domnívá se Tomáš Zídek, agrární odborník Strany zelených, který se na tvorbě strategického plánu za Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky podílel. „Zásadní problém ale je, že na celý EAFRD by mělo být víc peněz. Nikdo dosud nevysvětlil, jak se k tomuto finančnímu přídělu dospělo, a to si rozhodla Česká republika sama, nikoli Evropská unie,“ uvedl Zídek. Pokud by se podle něho podařilo po volbách zdroje fondu posílit, pak by se mělo přidat třetí ose a podpořit hledání dalších možností příjmů venkovského obyvatelstva. „Pro definování dotací bude zásadní až vlastní program rozvoje venkova, který už projedná nová vláda. Ještě důležitější budou vládní nařízení, která upřesní konečnou podobu jednotlivých podpor. Ta se budou schvalovat až na podzim,“ předpokládá Zídek. „Teprve pak budeme moci říci, že dotace jsou nastaveny správně, že jsme se poučili z obtíží a chyb, nebo zda si na dalších sedm let opakujeme ty samé těžkosti,“ poznamenal.
Všechny nevládní agrární organizace i celonárodní diskuse v krajích chtěly více peněz na osu I pro potřebnou modernizaci v zemědělství. MZe ji oproti svému výchozímu návrhu nakonec nepatrně posílilo. Přidalo hlavně ose III, aby se v programu rozvoje venkova mohly více podpořit čističky odpadních vod a výstavba bioplynových stanic. V ose II se přes určité finanční škrty, které však nemají ohrozit financování zahájených a pokračujících programů, počítá s posílením obnovy lesnického potenciálu, ujišťuje MZe. Připomíná také, že k rozvoji českého venkova a zemědělství se vedle EAFRD budou moci využívat i další fondy.

Zařazeno v Aktuality