KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Unie nebezpečí útačí chřipky nepodceňuje

12/05/06

Zdroj: AGROWEB

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podpořil několik návrhů Evropské komise na prodloužení určitých opatření týkajících se prevence a kontroly rozšíření ptačí chřipky v EU do konce roku. Jde například o krmení popřípadě dokonce držení drůbeže z výběhu pod střechou v rizikových oblastech. prodloužení zákazu dovozu živých ptáků žijících v zajetí ze třetích zemí do konce července a do stejného data i omezení pohybu ptáků, kteří cestují v doprovodu svého majitele.

Výbor souhlasil s návrhem komise prodloužit do koce letošního roku zákaz dovozu drůbeže a výrobků z ní z Bulharska a Rumunska. Pro dovoz drůbeže a produktů z ní z Chorvatska se zákaz rozšířil na region Záhřeb, kde byl v dubnu potvrzen nový výskyt onemocnění nebezpečným virem H5N1 u divoké labutě. Souhlas dostal i program vakcinace proti ptačí chřipce v rakouských zoologických zahradách. Rakousko se tak stalo další členskou zemí, která tímto způsobem chrání cenné ptactvo. Výbor také podpořil žádost Francie na prodloužení preventivního vakcinačního programu pro kachny a husy.

Zařazeno v Aktuality