KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pokutu ať platí stát, přeje si většina

09/05/06

Zdroj: AGROWEB

Pokutu za překročení mléčné kvóty by měl platit stát. Myslí si to více než polovina čtenářů, kteří odpovídali na březnovou anketní otázku týdeníku Zemědělec. Jen pětina hlasujících zastává názor, že sankci by měl uhradit samotný zemědělec, který kvótu přečerpal.

Pětapadesát procent účastníků ankety, podle jejichž mínění by měl pokuty za překroční mléčné kvóty platit stát, většinou uvádělo shodný důvod, proč si to myslí. „Stát, resp. jeho vyjednavači, mohou za špatně vyjednané podmínky s Evropskou unií.“ Kvóty se příčí selskému rozumu, je to diskriminace zemědělců, napsala čtenářka, která soukromně hospodaří. Další označila prostředek k regulaci trhu za nástroj k pronásledování části výrobců mléka státem. Přitom ten by měl hájit zájmy svých zemědělců, míní jeden pisatel. „Buďme rádi, že ještě stále někdo má krávy a dobytek vůbec,“ konstatoval čtenář z Kadaně. Podle jiného účastníka ankety byly chybou zbytečně vysoké kvóty ve výši 3,1 miliardy litrů, nastavené při spuštění systému před vstupem do unie. „Jejich nenaplnění vedlo k výraznému ponížení. Sociálně demokratičtí ministři měli velké oči, byl to přehnaný odhad nebo spíš neznalost,“ poznamenal.
Pouze dvacet procent hlasujících by nechalo pokutu zaplatit zemědělcům, kteří kvótu přečerpali. Na doplňující otázku, proč si to myslí, odpovídali různě: „Má si to každý hlídat. Zemědělec, který kvóty dodržuje, by byl v nevýhodě. Každý svůj limit zná, tak se mu musí přizpůsobit. Pravidla se mají dodržovat. Kvóty by jinak ztratily význam. Právě zemědělec může ovlivnit, kolik mléka nadojí. Má možnost koupit si kvótu od jiného chovatele, který ji nepřečerpal.“
Čtvrtina účastníků ankety neumí jednoznačně říci, kdo má sankce hradit. Někteří se produkci mléka nevěnují a netroufají si tuto věc posuzovat. Jiní jsou na vážkách, jako třeba čtenář ze Strakonicka: „Stát by měl zaplatit za špatně vyjednané podmínky, ale zemědělec, který kvótu přečerpal, by se měl na pokutě podílet, protože překročení kvóty si musel být vědom.“ Jeho názor není ojedinělý, ukazují anketní lístky. „Je nesmysl dávat kvótu na něco, co jsem schopen prodat,“ je přesvědčen pisatel z Broumovska.

Zařazeno v Aktuality